Ban Nội chính Trung ương ra mắt trang thông tin điện tử

Trang thông tin phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng…

Ngày 28/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp tại hai địa chỉ: www.noichinh.vnwww.noichinh.org.vn.Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh nhấn nút đưa Trang thông tin hòa mạng internet toàn cầu (Ảnh: noichinh.vn)

Sự ra đời của Trang thông tin là một trong những việc làm thể hiện nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Nội chính nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức của một cơ quan mới được tái lập, để bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó theo Quyết định 158-QĐ/TW và Quyết định 159-QĐ/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị.

Với 11 chuyên mục, trang thông tin đáp ứng được những yêu cầu: thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN); nghiên cứu lý luận, trao đổi, tổng kết thực tiễn về công tác nội chính và PCTN; phản ánh, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong công tác đấu tranh PCTN, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực khác; thông tin hoạt động nội chính và PCTN từ Trung ương đến địa phương; những bài học kinh nghiệm quốc tế trong công tác PCTN.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn đánh giá "thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên mạng internet có vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này"./.


Theo (vov.vn) - L.T