Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trước kỳ họp

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp để thẩm tra và thống nhất một số nội dung. Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban chủ trì buổi họp.

Cùng dự có các đồng chí: Cao Thị Hiền – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực; trong đó giữ lại 90 nghị quyết (bao gồm cả Nghị quyết hết hiệu lực một phần) để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh; 40 nghị quyết hết hiệu lực thi hành toàn bộ, 9 nghị quyết hết hiệu lực thi hành một phần; cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 28 Nghị quyết.

Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An; báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, đồng chí Phan Đức Đồng – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến và đề nghị UBND tỉnh cùng với Sở tư pháp và Ban pháp chế đánh giá lại các nội dung, phân nhóm cụ thể Nghị quyết về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực, cần phải làm rõ các loại Nghị quyết; bố cục tài liệu phải có tính logic; có lộ trình để sửa đổi Nghị quyết hàng năm. Đối với các Nghị quyết đang còn hiệu lực phải có đánh giá về thực tiễn….

Giao dịch về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận một cửa ở Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu.

Về dự thảo Nghị quyết về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng nhấn mạnh dự thảo nghị quyết này nhằm thay thế Nghị quyết số 118 ngày 13/12/2013 của HĐND, theo đó sửa đổi bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản thay thế; sửa đổi 1 số nội dung của Nghị quyết cho phù hợp với quy định mới và bổ sung đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ là viên chức các đơn vị sự nghiệp có tổ chức bộ phận một cửa theo quy định.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát lại số lượng cần tham gia vào cơ chế một cửa của tỉnh, trên cơ sở đó Sở Tài chính có tính toán dự trù kinh phí phù hợp.

Phương Thảo