Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại phiên họp thường kỳ tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 1

Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

PHÂN TÍCH RÕ BỐI CẢNH, MỤC TIÊU, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Dự thảo Báo cáo đã bám sát Đề cương của Ban Kinh tế Trung ương kết cấu và nội dung gồm 3 phần. Trong đó, phần mở đầu nêu khái quát về tổng quan của tỉnh Nghệ An, mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW và nhiệm vụ, yêu cầu tổng kết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 2

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Trọng Hoàng - Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phần I tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW, gồm: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết; việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết; việc phối hợp với các bộ, ngành để ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách; việc hợp tác với các địa phương trong vùng để tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 3

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phần II đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW, gồm: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trên cả hai mặt kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân (gồm 11 nội dung về kinh tế - xã hội, phát triển các khu vực trọng điểm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị). Rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Phần III nêu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung chủ yếu của phần này gồm: Dự báo bối cảnh trong nước, quốc tế, những vấn đề đặt ra tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh những năm tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 4

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kết quả xây dựng Quy hoạch tỉnh và tình hình thực tiễn, xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phần thứ IV là kiến nghị, đề xuất.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về thực hiện quy trình, yêu cầu xây dựng Báo cáo tổng kết; các nội dung đánh giá trên cả hai mặt kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân; về 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các ý kiến cũng tập trung thảo luận quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 5

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị dự thảo tổng kết cần làm rõ hơn những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thành tựu y tế, giáo dục mũi nhọn của tỉnh; phát triển hạ tầng khu công nghiệp; công tác bảo tồn, phát huy văn hóa, du lịch, các di tích lịch sử; công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng… để thấy được nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 26…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan cách tiếp cận đánh giá đối với kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; theo đó cần thể hiện rõ nổi bật những kết quả đạt được trong bối cảnh có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đặc biệt là những khó khăn tác động trong chặng đường vừa qua. Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND tỉnh, nội dung cần thể hiện rõ yếu tố đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua là rất rõ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 6

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế thời gian tới của tỉnh trong dự thảo và căn cứ đề ra các mục tiêu đó; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện, nhất là việc lựa chọn ngành, lĩnh vực cần ưu tiên trọng điểm;…

ĐẢM BẢO SÚC TÍCH, KHÁI QUÁT CAO

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành và Thường trực Tổ biên tập đối với dự thảo báo cáo lần 1; đồng thời lưu ý một số nội dung liên quan đến bố cục, dung lượng báo cáo đảm bảo gọn, rõ, súc tích, khái quát cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 7

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, về nội dung của dự thảo báo cáo, nhấn mạnh cần bám sát đề cương của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần thể hiện rõ kết quả nội bật đạt được trong 10 năm thực hiện trên các lĩnh vực khi thực hiện Nghị quyết số 26, nhất là trong xây dựng nông thôn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, tài chính - ngân hàng, chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn, hệ thống đào tạo nghề; văn hóa, thể thao, đặc biệt là nền tảng văn hóa cơ sở; quốc phòng - an ninh… Những chuyển biến trên có được từ nền tảng củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 trong dự thảo đưa ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần chỉ rõ và phân tích được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó như trên các khía cạnh như dự báo tình hình, tham mưu các chỉ tiêu, chương trình thực hiện; sự kiên trì đeo bám, tham mưu để đề xuất với Trung ương cụ thể Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị thành cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Nghệ An phát triển; vai trò định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ, cụ thể của bộ, ngành Trung ương… qua đó Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp thu ý kiến tỉnh đưa vào báo cáo trình Bộ Chính trị. Đối với phần bài học kinh nghiệm thể hiện gọn rõ, chặt chẽ, hợp lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An ảnh 8

Một góc khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng lưu ý, Tổ Biên tập phải thường xuyên phối hợp với Trung ương để hoàn thành báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương trình Bộ Chính trị; tham gia tích cực dự thảo Thông báo kết luận của Bộ Chính trị tại phiên làm việc và dự thảo Nghị quyết.

Đặc biệt trong dự thảo Báo cáo kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới và dài hạn hơn về phát triển tỉnh Nghệ An; đồng thời đề xuất Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội sẽ cụ thể hóa bằng hệ thống cơ chế chính sách mới phù hợp với điều kiện thực tiễn để Nghệ An thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị trong nội dung Nghị quyết mới.

Tin mới

Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

(Baonghean.vn) - Sau khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh giết người theo "đơn đặt hàng", Nguyễn Văn Sơn đã lẩn trốn trong suốt hơn 10 năm trời. Trở về Việt Nam, tham gia bữa tiệc anh em tổ chức chúc mừng chia tay để đi “trốn tiếp”, Nguyễn Văn Sơn không hề nghĩ rằng đó là bữa tiệc cuối cùng.
Khó cho phía núi…

Khó cho phía núi…

(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, dự buổi làm việc của 2 Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh với UBND tỉnh, để ý phát biểu của vị đại diện Sở Xây dựng. Ông này nêu lên một nghịch lý đang hiện hữu tại các huyện trung du, miền núi.
Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh giao thoa văn hóa toàn cầu, người Mông có thể chọn cho con cái họ những cái tên rất “Việt”, rất “Tây”, nhưng vẫn còn rất nhiều người Mông lựa chọn những cái tên rất “Mông”. Một trong những cái tên được đặt phổ biến nhất trong cộng đồng người Mông là Tủa.
Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng dự đoán đội vô địch World Cup 2022

Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng dự đoán đội vô địch World Cup 2022

(Baonghean.vn) - Trước ngày lên đường tập trung đội tuyển Quốc gia Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ về đội bóng mình yêu thích tại World Cup 2022 với Báo Nghệ An. Bên cạnh đó tiền vệ sinh năm 1989 cũng dự đoán đội tuyển “sáng cửa” sẽ lên ngôi ở Giải Vô địch Bóng đá thế giới 2022.
Đưa vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất chính

Đưa vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất chính

(Baonghean.vn) - Là vụ sản xuất quan trọng trong năm, sản xuất vụ đông góp phần quan trọng đảm bảo mục tiêu sản xuất lương thực của Nghệ An, đây còn là vụ sản xuất đem lại thu nhập cao cho nông dân. Đến nay Nghệ An vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để thực sự nâng cao được giá trị vụ sản xuất này.
Giải tỏa đường

Tân Kỳ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp tuyến đường trọng điểm

(Baonghean.vn) - Sau khi được Nhà nước đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ Tỉnh lộ 534B tại xã Tân An với Tỉnh lộ 534D tại xã Phú Sơn (gọi tắt là đường Hương - Phú - Hành), người dân và chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công vào đầu tháng 12 tới.