Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại phiên họp thường kỳ tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An.
Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc họp thường kỳ tháng 7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

PHÂN TÍCH RÕ BỐI CẢNH, MỤC TIÊU, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Dự thảo Báo cáo đã bám sát Đề cương của Ban Kinh tế Trung ương kết cấu và nội dung gồm 3 phần. Trong đó, phần mở đầu nêu khái quát về tổng quan của tỉnh Nghệ An, mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW và nhiệm vụ, yêu cầu tổng kết.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Trọng Hoàng - Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Trọng Hoàng - Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phần I tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW, gồm: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết; việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết; việc phối hợp với các bộ, ngành để ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách; việc hợp tác với các địa phương trong vùng để tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phần II đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW, gồm: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trên cả hai mặt kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân (gồm 11 nội dung về kinh tế - xã hội, phát triển các khu vực trọng điểm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị). Rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Phần III nêu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung chủ yếu của phần này gồm: Dự báo bối cảnh trong nước, quốc tế, những vấn đề đặt ra tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh những năm tới.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kết quả xây dựng Quy hoạch tỉnh và tình hình thực tiễn, xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phần thứ IV là kiến nghị, đề xuất.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về thực hiện quy trình, yêu cầu xây dựng Báo cáo tổng kết; các nội dung đánh giá trên cả hai mặt kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân; về 5 bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các ý kiến cũng tập trung thảo luận quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị dự thảo tổng kết cần làm rõ hơn những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thành tựu y tế, giáo dục mũi nhọn của tỉnh; phát triển hạ tầng khu công nghiệp; công tác bảo tồn, phát huy văn hóa, du lịch, các di tích lịch sử; công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng… để thấy được nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 26…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan cách tiếp cận đánh giá đối với kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; theo đó cần thể hiện rõ nổi bật những kết quả đạt được trong bối cảnh có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đặc biệt là những khó khăn tác động trong chặng đường vừa qua. Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND tỉnh, nội dung cần thể hiện rõ yếu tố đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua là rất rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế thời gian tới của tỉnh trong dự thảo và căn cứ đề ra các mục tiêu đó; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện, nhất là việc lựa chọn ngành, lĩnh vực cần ưu tiên trọng điểm;…

ĐẢM BẢO SÚC TÍCH, KHÁI QUÁT CAO

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành và Thường trực Tổ biên tập đối với dự thảo báo cáo lần 1; đồng thời lưu ý một số nội dung liên quan đến bố cục, dung lượng báo cáo đảm bảo gọn, rõ, súc tích, khái quát cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về dự thảo lần 1 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, về nội dung của dự thảo báo cáo, nhấn mạnh cần bám sát đề cương của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần thể hiện rõ kết quả nội bật đạt được trong 10 năm thực hiện trên các lĩnh vực khi thực hiện Nghị quyết số 26, nhất là trong xây dựng nông thôn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, tài chính - ngân hàng, chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn, hệ thống đào tạo nghề; văn hóa, thể thao, đặc biệt là nền tảng văn hóa cơ sở; quốc phòng - an ninh… Những chuyển biến trên có được từ nền tảng củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 trong dự thảo đưa ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần chỉ rõ và phân tích được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó như trên các khía cạnh như dự báo tình hình, tham mưu các chỉ tiêu, chương trình thực hiện; sự kiên trì đeo bám, tham mưu để đề xuất với Trung ương cụ thể Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị thành cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Nghệ An phát triển; vai trò định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ, cụ thể của bộ, ngành Trung ương… qua đó Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp thu ý kiến tỉnh đưa vào báo cáo trình Bộ Chính trị. Đối với phần bài học kinh nghiệm thể hiện gọn rõ, chặt chẽ, hợp lý.

Một góc khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Một góc khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng lưu ý, Tổ Biên tập phải thường xuyên phối hợp với Trung ương để hoàn thành báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương trình Bộ Chính trị; tham gia tích cực dự thảo Thông báo kết luận của Bộ Chính trị tại phiên làm việc và dự thảo Nghị quyết.

Đặc biệt trong dự thảo Báo cáo kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới và dài hạn hơn về phát triển tỉnh Nghệ An; đồng thời đề xuất Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội sẽ cụ thể hóa bằng hệ thống cơ chế chính sách mới phù hợp với điều kiện thực tiễn để Nghệ An thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị trong nội dung Nghị quyết mới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/5

(Baonghean.vn) - Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; Năng suất lúa xuân Nghệ An ước đạt 69,15 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay… là những thông tin nổi bật ngày 22/5.

Đồng chí Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Đồng chí Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

(Baonghean.vn) - Phát biểu nhậm chức, đồng chí Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách Chủ tịch nước; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, giới thiệu mình đảm nhận trọng trách cao cả.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

(Baonghean.vn) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; Thường trực HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành khối kinh tế - ngân sách; Lễ bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ Việt Nam... là những nội dung chính trong ngày.

Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, bầu Chủ tịch nước

Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, bầu Chủ tịch nước

(Baonghean.vn) - Cuối chiều 21/5, sau khi nghe Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại đoàn về 2 nội dung trên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 hợp lý và khả thi cao

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 hợp lý và khả thi cao

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc với các sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 hợp lý và khả thi cao.

Nghệ An kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Nghệ An kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có ý kiến với nhà tài trợ về việc rà soát các quy trình, thủ tục để hài hòa hơn nữa giữa các quy định của nhà tài trợ và quy định trong nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Kỳ Sơn đối diện nhiều khó khăn do mưa đá và thời tiết cực đoan

Kỳ Sơn đối diện nhiều khó khăn do mưa đá và thời tiết cực đoan

(Baonghean.vn) - Miền Tây xứ Nghệ, mảnh đất vốn khó khăn, thường xuyên phải chịu những tác động tiêu cực của thời tiết, trong thời gian vừa qua, huyện Kỳ Sơn liên tục hứng chịu các trận mưa đá khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn, kinh tế bị tổn thất, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi khẳng định: HĐND tỉnh sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh và các sở để ban hành các chính sách đủ mạnh nhằm thực hiện một số chỉ tiêu văn hóa – xã hội mang tính bền vững, trong đó có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ

Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đường bộ, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Trực tiếp: '20 giờ Bác sĩ đây rồi'

Trực tiếp: '20 giờ Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Chương trình “20h Bác sĩ đây rồi”, chương trình tư vấn sức khỏe do Bệnh viện ĐKTP Vinh phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện; được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

(Baonghean.vn) - Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào sáng 31/5; Nhiều trường công lập ở Nghệ An có tỷ lệ chọi cao chót vót… là những thông tin nổi bật ngày 20/5.

Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao

Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - điều hành hoạt động của UBTV Quốc hội, Quốc hội khi đề cập đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Quốc hội trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mạnh về kinh tế biển

Phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mạnh về kinh tế biển

(Baonghean.vn) -Quan điểm phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ sẽ tập trung vào các ngành kinh tế biển để vùng trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nghĩ về Bác của chúng ta

Nghĩ về Bác của chúng ta

(Baonghean.vn) - Mỗi lần nhớ đến Bác, mỗi lần kỷ niệm sinh nhật Người là một dịp để ta thêm suy ngẫm. Học tập và làm theo thật tốt tư tưởng vĩ đại, tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, ta mới có thể tự tin khi cất lên tiếng nói từ trái tim mình: Bác Hồ của chúng ta.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên dương điển hình “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác”; Nam Đàn được Trung ương ban hành Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu... là những nội dung chính trong ngày.