Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghehan.vn)- Chiều 14/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Thủy- Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trình bày báo cáo cính trị
Đồng chí Nguyễn Duy Thủy- Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trình bày báo cáo chính trị

 Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Thủy - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trình bày nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ đã nỗ lực phấn đấu để đưa các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX cơ bản hoàn thành. Trong đó một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra: Lĩnh vực nông lâm nghiệp tăng 5,9%/kế hoạch 4-5 %; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; Đến hết năm 2015, Tân Kỳ có 4 xã đạt tiêu chí xã NTM. Đến nay, toàn huyện có 38 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 53,5%/kế hoạch 50%.  

Đồng chí Trần Công Dương- Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các ban Đảng và Văn phòng quan tâm giải quyết đơn thư của công dân
Đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị huyện Tân Kỳ cần đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất tạo thương hiệu sản phẩm

 Báo cáo cũng nêu rõ 6/24 chỉ tiêu không đạt, trong đó 5 chỉ tiêu về kinh tế và 1 chỉ tiêu về xã hội và chỉ rõ những tồn tại hạn chế từ những yếu tố khách quan và trong công tác điều hành chỉ đạo nên nhiều lĩnh vực của huyện Tân Kỳ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, dẫn đến cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, đời sống của người dân ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ và môi trường chuyển biến chậm. Trong nhiệm kỳ, Tân Kỳ không đạt mục tiêu Đảng bộ đạt danh hiệu TSVM.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Kỳ xác định mục tiêu tổng quát, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; phát triển bền vững công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, văn hoá giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phấn đấu đưa Tân Kỳ trở thành huyện khá của khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An vào năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu cần đưa chương trình xây dựng nông thôn mới vào nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ tới

 Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đại biểu đóng góp vào báo cáo chính trị của huyện Tân Kỳ, trong đó tập trung đề nghị huyện Tân Kỳ cần làm rõ hơn về nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt; trong nhiệm kỳ tới cần đưa ra hướng đột phá về kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương đó là vật liệu xây dựng, cây công nghiệp; đưa chương trình xây dựng NTM vào mục tiêu, nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ tới; ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, phát triển dịch vụ.

Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tân Kỳ cần xác định các giải pháp tạo bước đột phá đưa huyện thành huyện khá của miền Tây của tỉnh
Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tân Kỳ cần xác định các giải pháp tạo bước đột phá đưa huyện thành huyện khá của miền Tây của tỉnh

Nhiều chỉ tiêu đưa ra còn thấp so với mục tiêu xây dựng Tân Kỳ thành huyện khá của khu vực miền Tây trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các thương hiệu sản phẩm. Quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động. Huyện cũng cần chủ động dự báo tình hình cơ sở một cách chính xác để đưa ra giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo hợp lý, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh...

Đồng chí Hoàng Trọng Kim- Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị huyện cần có giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Đồng chí Hoàng Trọng Kim- Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị huyện cần có giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy- Lê Quang Huy đánh giá việc chuẩn bị báo cáo chính trị chu đáo, nghiêm túc và những kết quả Đảng bộ huyện Tân Kỳ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu: Đảng bộ huyện Tân Kỳ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi mới và phát triển.

Đồng chí Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong báo cáo chính trị cần nêu giải pháp một cách rõ ràng, chi tiết hơn các chỉ tiêu đã đạt được. Nâng các chỉ tiêu trong báo cáo ngang bằng với mức bình quân của tỉnh, trong đó cần có giải pháp nâng cao năng lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, quan tâm phát triển công nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng công tác đào tạo nghề; ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng bền vững. Nắm chắc tình hình giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác CCHC ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; tổ chức lại hệ thống nông lâm trường. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, huyện cần chọn các chương trình đề án, trọng tâm để đạt mục tiêu huyện khá của khu vực miền Tây của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới...

Thanh Lê

 

Tin mới

Sức sống mới ở làng Phan

Sức sống mới ở làng Phan

(Baonghean.vn) - Về làng Phan, xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên), thật ấn tượng với những trang trại rộng lớn, những cánh đồng kiểu mẫu, những con đường hoa đầy màu sắc, rợp cờ Tổ quốc. Khung cảnh toát lên sự yên bình, gắn kết cộng đồng trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng…
Uy và tín

Uy và tín

(Baonghean.vn) - Nôm na, có thể nói uy tín là danh từ chỉ sự tín nhiệm và mến phục được mọi người công nhận. Cái oai, cái uy thì thường có từ những người có chức vụ, có quyền lực. Vì vậy, có người khi có chức vụ thì ngộ nhận mình là người có uy tín, thực chất đó là cái quyền uy do chức vụ tạo nên.
Quỳnh Lưu sẵn sàng cho ngày hội lớn

Quỳnh Lưu sẵn sàng cho ngày hội lớn

(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, huyện Quỳnh Lưu đã nỗ lực vượt khó về đích xây dựng nông thôn mới. Ngày 25/3 tới đây, huyện Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Lễ đón Bằng đạt chuẩn huyện NTM và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023.
Tư thế lái xe an toàn chuẩn dành cho phụ nữ

Tư thế lái xe an toàn chuẩn dành cho phụ nữ

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng dù đã thắt dây an toàn, phụ nữ lái xe vẫn có nguy cơ bị thương nặng khi va chạm cao hơn 47% so với nam giới do tầm vóc nhỏ hơn và vị trí lái xe chưa chuẩn. 
Xuân Hoàng

Vì sao cá trích xứ Nghệ đặc biệt thơm ngon?

(Baonghean.vn) - Cá trích xứ Nghệ lâu nay được thị trường ưa chuộng, đặc biệt là cá được đánh bắt gần bờ bằng bè mảng còn tươi xanh. Vậy vì sao cá trích ở vùng ven biển xứ Nghệ được khách hàng đánh giá là béo và thơm ngon hơn các nơi khác?
Nghệ An: Gấp rút hoàn thành việc xây dựng 2.420 ngôi nhà cho người nghèo tại 6 huyện biên giới

Nghệ An: Gấp rút hoàn thành việc xây dựng 2.420 ngôi nhà cho người nghèo tại 6 huyện biên giới

(Baonghean.vn) - Chiều 21/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 18/3/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.
U17 Viettel giành chức vô địch U17 Quốc gia 2023

U17 Viettel giành chức vô địch U17 Quốc gia 2023

(Baonghean.vn) -U17 Viettel thể hiện đẳng cấp vượt trội đã giành chiến thắng trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận chung kết U17 Quốc gia 2023. Chiến thắng này giúp U17 Viettel lần thứ 2 vô địch U17 Quốc gia. Trận đấu chung kết diễn ra vào lúc 15h00, ngày 21/3 trên sân vận động PVF.
Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả, phục vụ chống hạn cho sản xuất vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã điều chỉnh tăng mức xả nước xuống hạ du từ 50 m3/s lên 160 m3/s để nâng cao mực nước sông Lam, đảm bảo các trạm bơm có thể bơm được nước vào đồng ruộng, phục vụ chống hạn và sản xuất vụ Xuân 2023.