Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt ĐH Đảng bộ huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 11/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy điều hành hội nghị.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội của Đảng bộ huyện Con Cuông do đồng chí Vi Xuân Giáp trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ qua dù gặp nhiều khó khăn thách thức trong phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh vùng biên nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Con Cuông đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực để đạt được những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch tỉnh giao.

Đồng chí Vi Xuân Giáp - Bí thư Huyện ủy Con Cuông trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong công cuộc xóa đói giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hàng năm giảm từ 2-3%. Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động đạt được những kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng từng bước được tăng cường, nhiều công trình và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn có chuyển biến tích cực. Đến năm 2015, có 34 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 72,3% (đạt 100% mục tiêu đại hội). Công tác xây dựng đảng và tổ chức cán bộ được củng cố chăm lo; hệ thống tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong dự thảo báo cáo chính trị, huyện cần đưa chỉ tiêu phát triển kinh tế và thu nhập bình quân đầu người lên mức cao hơn.

Bên cạnh những thành tựu, dự thảo báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế như tốc độ tăng trưởng còn thấp, chưa có bước đột phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng không đạt mục tiêu đại hội. Công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế. Hoạt động chính trị có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số bất cập, Nghị quyết đổi mới chưa nhiều và hiệu quả chưa cao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn hạn chế.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng dự thảo báo cáo chính trị huyện cần bổ sung tiêu chí về phát triển trang trại gắn với phát triển rừng.
Ông Hoàng Trọng Kim - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng kết quả tăng trưởng kinh tế nhiệm kỳ qua của huyện đạt thấp so với mục tiêu đại hội, huyện cần có pháp nâng chỉ tiêu này trong nhiệm kỳ tới.
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng cần hạ mức thu ngân sách trong chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ tới để phù hợp với thực tiễn của địa bàn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc yêu cầu: Đảng bộ huyện Con Cuông cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi mới và phát triển. Giữ vững an ninh vùng biên, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy; cần nâng cao chỉ tiêu phát triển kinh tế, gắn liền sản xuất với chế biến, có giải pháp giảm nghèo và nâng cao chỉ tiêu giảm nghèo trong báo cáo chính trị; cần xây dựng 5 chương trình hành động để phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Con Cuông trở thành huyện khá toàn diện; là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An. Cùng với đó chú trọng bảo vệ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa và môi trường sinh thái để xây dựng huyện Con Cuông trở thành đô thị sinh thái của tỉnh.

Thanh Nga