Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt ĐH Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh dạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

 Dự thảo báo cáo chính trị huyện Hưng Nguyên do đồng chí Hoàng Văn Phi nêu rõ: nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân đạt 9,48%, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ(Công nghiệp-xây dựng từ 29,71% năm 2010 tăng lên 38,99% năm 2015; Dịch vụ từ 35,02% lên 35,19%). Giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 1.331,6 tỷ đồng, tăng 1,89 lần so năm 2010, tăng trưởng bình quân đạt 23,6%, đây là nhân tố chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Hồng Châu mong muốn Hưng Nguyên cần đưa các chỉ tiêu về những cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm

Bên cạnh đó Đề án giải quyết giáo viên dôi dư, luân chuyển giáo viên, giao quyền tự chủ biên chế và kinh phí cho các trường học đang được tập trung triển khai thực hiện, đạt kết quả tốt. Các chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề được quan tâm, hàng năm giải quyết việc làm bình quân là 2.834 người (trong đó xuất khẩu lao động 1.111 người), cao hơn nhiệm kỳ trước 1,2 lần, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 40% năm 2010 lên 55% năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng trong dự thảo báo cáo chính trị chưa nêu bật được những chỉ tiêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

BTV Huyện ủy cũng đã đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đối với hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.. Đến nay toàn huyện có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bình quân hằng năm có trên 67% được xếp loại trong sạch vững mạnh.. Các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng chí Lê Bá Hùng - UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng trong dự thảo báo cáo chính trị cần nêu rõ giải pháp về công tác xây dựng Đảng

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chỉ đạt 9,48% (mục tiêu đại hội 10-11%); tốc độ tăng trưởng bình quân ngành dịch vụ chỉ đạt 9,21% (mục tiêu đại hội 14-15%). Chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm, nhiều xã còn duy trì cơ cấu giống lúa dài ngày, năng suất thấp; quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có tính liên kết trong sản xuất-tiêu thụ. Tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu đã có hiệu quả, nhưng chưa đều giữa các xã, một số xã số tiêu chí hoàn thành được còn thấp. Việc tổ chức thực hiện đề án khắc phục tình trạng xóm chư­a có đảng viên, ch­ưa có chi bộ đạt kết quả thấp. Công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên là người có đạo và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn

Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội góp ý Dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ huyện

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu: Đảng bộ huyện Hưng Nguyên cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi mới và phát triển. Huy động mọi nguồn lực xã hội để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đưa tỷ trọng đạt trên 80%Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 70-75 triệu đồng/người/năm. Phát huy lợi thế vùng phụ cận thành phố, huyện cần tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Trong nhiệm kỳ tới cần nỗ lực tạo điều kiện để hoàn thành dự án VSIP 6, có giải pháp để phát triển huyện thành huyện nông thôn mới, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 26- NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.

Thanh Nga