Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ MỘT TRONG NHỮNG ĐẦU TÀU CỦA TỈNH

Tại cuộc làm việc, ý kiến của các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao vị trí, vai trò của huyện Diễn Châu trong tổng thể phát triển của tỉnh. Những năm qua, huyện đã khẳng định là một trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế Diễn Châu tăng bình quân 10,16%; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; thu hút đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện. 

Thu ngân sách (không tính tiền sử dụng đất) hàng năm đều đạt và vượt dự toán. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt hơn 407 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần năm 2015.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 dự kiến giảm còn 0,74%.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Công tác xây dựng Đảng ngày càng được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. 

Tuy nhiên, để Diễn Châu phát triển tương xứng với tiềm năng, vị thế trong nhiệm kỳ tiếp theo, các ý kiến cho rằng, báo cáo chính trị cần định vị được ưu thế của huyện trong không gian phát triển chung của tỉnh. Đó là truyền thống văn hóa, lịch sử; tố chất con người; kinh tế biển, du lịch, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; thu hút đầu tư trên địa bàn.

Đơn cử, với 25 km bờ biển, dài nhất trong các địa phương ven biển của tỉnh, tuy nhiên, vấn đề phát triển kinh tế biển theo đánh giá, Diễn Châu còn đặt chưa đúng tầm để chỉ đạo đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu giữ vững trong tốp đầu tỉnh Nghệ An cũng cần được lượng hóa cụ thể; từ đó rà soát lại và đưa ra một số chỉ tiêu như: thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người… phù hợp hơn. 

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Diễn Châu cần đặt đột phá về quyết tâm chính trị, bản lĩnh chính trị; xây dựng và tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Góp ý vào giải pháp cho nhiệm kỳ tới của Diễn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị huyện quan tâm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với quản lý hết sức chặt chẽ; đặc biệt chú ý chất lượng sử dụng đất hàng năm. 

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cách thức tiếp cận vấn đề nảy sinh ở cơ sở phải hết sức quyết liệt để giải quyết ngay từ đầu; tạo môi trường, cơ chế, thể chế để khơi dậy và phát huy tiềm năng của con người Diễn Châu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện đánh giá, phân tích thật rõ nguyên nhân các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa đạt; qua đó để xác định cơ sở đặt ra chỉ tiêu cho giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong nhiệm kỳ mới, Diễn Châu đang đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân thấp hơn nhiệm kỳ 2015 -2020. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cần đặt mục tiêu phấn đấu hợp lý, tiến công hơn, xứng đáng là một trong những huyện tốp đầu, có quy mô nền kinh tế đứng thứ thứ 4/21 huyện, thành, thị. Khi điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cũng sẽ kéo theo chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người.

Liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và ngành Thống kê hướng dẫn các địa phương khi thực hiện thống kê, cần thể hiện được chỉ tiêu: “thu và cơ cấu thu”, “chi và cơ cấu chi” theo đúng quy định; để thấy được mối quan hệ trong thu - chi các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Diễn Châu làm rõ trong báo cáo chính trị nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch nguồn lực lao động ở địa phương và chuyển dịch đất đai; đồng thời nên rà soát lại, lựa chọn được các khâu đột phá phù hợp. 

ĐỊNH VỊ ƯU THẾ ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tuy nhiên, đối với nội dung báo cáo chính trị, quan trọng nhất là Diễn Châu cần phải chuyển tải được định vị vị trí của huyện; tiềm năng, vị thế một cách rõ ràng, trong đó tiềm năng lớn nhất là con người với trên 28 vạn dân.

Đặc biệt là tố chất con người Diễn Châu thông minh, sáng tạo, năng động, chịu khó, có tư duy vươn xa, không bó hẹp trong không gian địa lý, có rất nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực.

Việc định vị, xác định rõ các vấn đề trên sẽ giúp huyện có giải pháp để phát huy tốt trí tuệ và kinh nghiệm, có thêm nguồn lực để phát triển toàn diện, mà trước mắt là hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Do đó, để phát huy tốt tiềm năng, đặc biệt là nguồn lực con người, trước hết, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, giáo dục lòng tự tôn, tự hào về truyền thống, tố chất của con người Diễn Châu; đồng thời phải tập hợp, thu hút được những người con quê hương Diễn Châu thành đạt trên các lĩnh vực ở nhiều nơi, để làm sao trở thành nguồn lực thực sự cho sự phát triển.

Mặt khác, Diễn Châu có vị trí địa lý hết sức thuận lợi, mở ra cơ hội để phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào công nghiệp, nông nghiệp.

Muốn vậy, Diễn Châu phải sớm thực hiện được quy hoạch một cách bài bản; phải có quyết tâm rất cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong lãnh đạo, biết lắng nghe, biết tiếp thu vì cái chung là sự phát triển của huyện; tuyệt đối tránh cực đoan, độc đoán, chuyên quyền; thu hút đầu tư một cách có chọn lọc theo hướng ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ cao, sạch, đóng góp tỷ trọng lớn cho nền kinh tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đi đôi với thuận lợi, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ 2 thách thức lớn nhất mà Diễn Châu cần xử lý tốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là an ninh trật tự và môi trường.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Bí thư Huyện ủy Diễn Châu phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, đối với vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự cần phải dự báo, nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức lực lượng hiệu quả, không chỉ công an, quân sự, biên phòng mà cần phát huy lực lượng toàn dân; xử lý tình huống linh hoạt, kiên quyết, nhanh, kịp thời, chắc chắn. Bên cạnh đó, huyện cần có giải pháp để xứ lý các thách thức về môi trường, gồm: môi trường biển, rác thải công nghiệp, đô thị, nông thôn.   

Riêng hệ thống chỉ tiêu, Diễn Châu cần cân nhắc, phân tích thêm các chỉ tiêu: thu nhập bình quần quân đầu người, sản lượng khai thác hải sản; kết nạp đảng viên;… Các đột phá cũng cần tiếp thu các ý kiến để xác định phù hợp, sát hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đại hội đại biểu huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 & 15/7/2020.

Tin liên quan

Khu đô thị hiện đại ở Diễn Châu (Nghệ An)

Khu đô thị hiện đại ở Diễn Châu (Nghệ An)

(Baonghean) - Dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại Diễn Ngọc, thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) do Công ty TNHH Hải Vân làm chủ đầu tư ngoài việc tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Diễn Châu, thời gian qua các công trình phúc lợi của dự án đã phát huy hiệu quả.

Các tin khác