Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số

Thành Duy

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, mục tiêu chuyển đổi số cuối cùng là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và hệ thống chính trị.

Sáng 28/5, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 28/5. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan.

ĐỀ CAO NHẬN THỨC, VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Quá trình triển khai thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin đã cơ bản tối ưu hoạt động trong đơn vị, tổ chức, cơ sở dữ liệu nằm trong hoạt động đơn vị. Tuy nhiên, chuyển đổi số là giai đoạn hoàn toàn khác; theo đó dữ liệu được chia sẻ; người dân và doanh nghiệp, cơ quan chính quyền sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động. Để thực hiện được các trụ cột liên quan đến chuyển đổi số thì thể chế là vấn đề rất quan trọng; theo đó việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về vấn đề này và kèm theo kế hoạch thực hiện là bước đi rất cần thiết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 2

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu góp ý về nội dung dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Theo dự thảo Nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hạ tầng số, hướng đến xã hội số.

Gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp; phấn đấu luôn giữ vững vị trí thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về chính phủ số.

Dự thảo Nghị quyết đã xây dựng các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030; gắn với giải pháp thực hiện liên quan đến xây dựng và phát triển các trụ cột quan trọng là: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và về đô thị thông minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu góp ý về nội dung dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với các nội dung của dự thảo Nghị quyết; đồng thời trao đổi, nêu ý kiến liên quan đến căn cứ, cơ sở xây dựng một số chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết; lựa chọn trọng tâm ưu tiên thực hiện trong các trụ cột đề ra cũng như lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số; nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra; đảm bảo an toàn cho người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng;…

Đặc biệt, ý kiến nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất cao với việc cần đề cao nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đây là yếu tố rất quan trọng nếu muốn thực hiện chuyển đổi số thành công.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 4

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu góp ý về nội dung dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu góp ý về nội dung dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu về nội dung này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi, làm rõ thêm các nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra, nhất là liên quan đến hệ thống các chỉ tiêu, nguồn lực thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng thống nhất cao đối với việc đặt ra giải pháp phải phát huy được vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số. “Người đứng đầu không quyết tâm, không thực sự tham gia chỉ đạo thì thực sự là khó”, Chủ tịch UBND tỉnh nêu quan điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi về một số nội dung dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Về giải pháp đối với phát triển hạ tầng số, người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, giải pháp là sử dụng phương thức thuê hạ tầng số trong điều kiện địa bàn rộng, nguồn lực hạn chế. Hiện nay, tỉnh đang sử dụng phương thức này và cho thấy hiệu quả.

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC PHẢI ĐI ĐẦU

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về chuyển đổi số.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ những định hướng xây dựng dự thảo Nghị quyết để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 7

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận nội dung về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, nhận định nội dung đánh giá tình hình triển khai trong những năm qua ở dự thảo Nghị quyết chưa thể hiện ngang tầm, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý phải chú ý đánh giá trọng tâm, tổng quát phải cao, trong đó nội dung rất quan trọng là phải nhận định được Nghệ An đang ở vị trí nào trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Về quan điểm của dự thảo Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ cần phải chú ý, mục tiêu chuyển đổi số cuối cùng là hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng ý với quan điểm được nhiều đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu ý kiến là các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải đi đầu; gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 8

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm nghiên cứu lại một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như: Mục tiêu “Mạng di động thế hệ mới được triển khai đảm bảo chất lượng độ phủ sóng 4G, 5G tại 100% khu dân cư tại trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, các điểm du lịch và các khu công nghiệp” đặt ra còn thấp, có thể mở rộng thêm phạm vi.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu: 100% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ được đào tạo công nghệ thông tin.

Đối với bộ chỉ tiêu về kinh tế số, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị rà soát, làm rõ cơ sở để xây dựng một số chỉ tiêu; đồng thời nghiên cứu lượng hóa về khả năng bổ sung thêm các chỉ tiêu: tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử, tỷ lệ đóng góp của kinh tế số đối với GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Về đô thị thông minh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nội dung Nghị quyết cần đưa thành phố Vinh và các thị xã: Cửa Lò và Hoàng Mai triển khai thí điểm thành công và nhân rộng các dịch vụ: y tế, giáo dục, giao thông, an ninh - trật tự, du lịch…

Liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp, đối với nhóm nội dung về phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu phải có giải pháp để thực hiện quy chế chia sẻ thông tin qua hệ thống mạng giữa các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện hệ thống báo cáo số từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của tỉnh để phục vụ chính quyền điện tử, chính quyền số; hoàn thiện phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để phục vụ chuyển đổi số.

Để phát triển nhân lực chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất cần có chính sách thu hút người giỏi về lĩnh vực công nghệ tin, chuyển đổi số để phục vụ quá trình chuyển đổi số; bảo đảm an toàn thông tin cho người dân và cho doanh nghiệp trên không gian mạng, cả chính quyền, hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số ảnh 9
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu về nội dung dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung vào xây dựng chính quyền số, hoạt động của cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tập trung vào lĩnh vực công thương, du lịch; an ninh trật tự, an toàn giao thông, giao thông vận tải và logistics.

Cũng tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác như: dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 9/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An…; nghe báo cáo và thống nhất kế hoạch, phân công triển khai công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tin mới

Maroc: Giẫm đạp khiến 18 người di cư thiệt mạng

Maroc: Giẫm đạp khiến 18 người di cư thiệt mạng

Hãng thông tấn chính thức MAP của Maroc đưa tin ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khi hơn 2.000 người di cư đến từ khu vực hạ Sahara, cố gắng vượt biên từ biên giới Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha trong ngày 24/6.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc

(Baonghean.vn) -  Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu đối với các tổ chức Đảng, chi bộ trong doanh nghiệp trong tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn.
Nga và Trung Quốc: Khám phá mối ràng buộc giữa hai cường quốc

Nga và Trung Quốc: Khám phá mối ràng buộc giữa hai cường quốc

(Baonghean.vn) - Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây rơi vào đúng ngày sinh nhật 69 tuổi của ông Tập, là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 2. Đây dường như cũng là thông điệp gửi đến Mỹ và phương Tây rằng, sự liên kết chiến lược mới được củng cố giữa Nga và Trung Quốc sẽ trường tồn. 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có những đặc thù riêng và yêu cầu sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo chất lượng. Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ trong doanh nghiệp.
Xe mài dao dạo 'độc nhất' thành Vinh

Xe mài dao dạo 'độc nhất' thành Vinh

(Baonghean.vn) -  Ông có một công việc gần như là “độc quyền” ở TP. Vinh. Những bà nội trợ ai cũng quen mặt ông dù không nhiều người biết tên ông. Hỏi thì ông khoát tay: “Cứ gọi tôi là ông mài dao cho dễ nhớ”.
Giữ bình yên trên các bản làng Lục Dạ

Giữ bình yên trên các bản làng Lục Dạ

(Baonghean.vn) -  Tại Lục Dạ - một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, với những biện pháp nắm bắt thông tin dư luận ngay tại các thôn bản, cùng với sự vào cuộc kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, những vụ việc vi phạm về an ninh trật tự được giải quyết nhanh chóng. Sự quan tâm, sâu sát đã giúp giữ cho thôn bản Lục Dạ bình yên, người dân an tâm sinh sống, lao động sản xuất.
Sự sáng tạo

Sự sáng tạo

(Baonghean.vn) - Thông minh và cần cù là những thành tố góp phần tạo nên sự hoàn hảo của cuộc sống. Thật tệ nếu thiếu vắng sự cần cù nhưng sẽ là thảm họa nếu sự sáng tạo bị tuyệt chủng.
Nghệ An: Phát động chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Nghệ An: Phát động chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Tối 24/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ phát động triển khai Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.
Điểm tuần 7: Trách nhiệm sống

Điểm tuần 7: Trách nhiệm sống

(Baonghean.vn) - Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây rơi vào đúng ngày sinh nhật 69 tuổi của ông Tập, là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 2. Đây dường như cũng là thông điệp gửi đến Mỹ và phương Tây rằng, sự liên kết chiến lược mới được củng cố giữa Nga và Trung Quốc sẽ trường tồn.
Những dự án được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp chuyên đề

Những dự án được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp chuyên đề

(Baonghean.vn) -  Tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án: Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên); Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên); Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.
Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất mua sách giáo khoa bằng ngân sách và đưa vào thư viện để sử dụng nhiều lần

Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất mua sách giáo khoa bằng ngân sách và đưa vào thư viện để sử dụng nhiều lần

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đổi mới giáo dục là vấn đề rất lớn, trong đó đổi mới chương trình, sách giáo khoa là nhiệm vụ nhận được sự quan tâm cao của người dân. Bộ Giáo dục - Đào tạo phải có biện pháp tuyên truyền, tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân vì sách giáo khoa là vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh.