Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp cho ý kiến về một số đề án phát triển kinh tế xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng nay 27/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng -  Bí Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp, nghe và cho ý kiến Chương trình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; Đề án đào tạo công nhân kỹ thuật giai đoạn 2012 -2015, có tính đến năm 2020; Đề án đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020. Cùng dự có lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan.

 

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 9/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân Nghệ An lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Phấn đấu đến năm 2015, Nghệ An có khoảng 12 ngàn doanh nghiệp, 50 - 60 ngàn doanh nhân; năm 2020 có khoảng 20 ngàn doanh nghiệp, 90 -100 ngàn doanh nhân.

 

 

         Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và đề ra các nhiệm vụ cụ thể: Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân thông qua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ; đẩy mạnh CCHC theo xu hướng một cửa và một cửa liên thông; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn; các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp.

 

Kết luận vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tỉnh cần có đánh giá khái quát về đội ngũ doanh nhân Nghệ An trên tất cả các mặt. Từ đó, các ban, ngành theo phân công thực hiện các đề án nâng cao nhận thức cho đội ngũ doanh nhân; công khai minh bạch cơ chế chính sách; áp dụng khoa học, công nghệ…hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An phát triển cả chiều rộng lãnh chiều sâu để đến năm 2020, tỉnh có doanh nhân mang tầm quốc gia và khu vực.

 

Giai đoạn 2012 -2015, tỉnh ta đặt mục tiêu thực hiện đào tạo công nhân kỹ thuật trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề là 85 ngàn người, đạt tỷ lệ 9,8%. Giai đoạn 2016 -2020, tỉnh thực hiện đào tạo 125 ngàn công nhân kỹ thuật, đạt tỷ lệ 15,94% lao động. Thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đặt mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở, mở rộng quy mô đào tạo công nhân kỹ thuật. Phấn đấu đến 2015, toàn tỉnh có 70 cơ sở đào tạo nghề và đến năm 2020 tiếp tục nâng cao quy mô, trình độ và chất lượng các cơ sở này. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện lộ trình bố trí nguồn lực nhằm xây dựng các cơ sở đào tào nghề.

 

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng chí Phan Đình Trạc kết luận: Điều chỉnh lại tiêu đề thành “Đề án đào tạo lao động kỹ thuật giai đoạn 2012 -2020”; Đề án cần chỉ rõ những mặt hạn chế của lao động, các cơ sở đào tạo nghề tại Nghệ An như: ý thức, kỷ lụật lao động chưa cao; giáo viên vừa thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; công tác dự báo nhu cầu lao động trong các lĩnh vực cụ thể chưa đầy đủ. Từ đó, Đề án chỉ ra các giải pháp đào tạo lao động kỹ thuật thông qua các chương trình mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo; hướng nghiệp phân luồng phổ thông; thực hiện chế độ thực hành, thực tập tại các cơ sở sản xuất; đào tạo theo địa chỉ, theo hợp đồng.

 

Về Đề án đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý và dự nguồn đề nâng cao tầm nhìn, năng lực làm việc thực tế đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, bảo đảm tính chuyên nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015, đội ngũ công chức cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh, năm 2020 tiếp cận được với trình độ lãnh đạo, quản lý của các nước phát triển trong khu vực. Ngoài ra, đến 2020 phấn đấu 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị có cán bộ có trình độ chuyên môn trên đại học.

 

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nghe và cho ý kiến về các đề án, nội dung khác.


Thành Duy