Ban Tuyên giáo T.Ư: Tập huấn vấn đề y tế - dân số

(Baonghean.vn) - Sáng 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tập huấn “Một số vấn đề y tế - dân số: thực trạng, thách thức và giải pháp” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các tỉnh phía Bắc.
 
Toàn cảnh buổi tập huấn
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên gia đến từ Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Viện chiến lược và chính sách y tế giới thiệu một số văn bản, chính sách y tế mới như chính sách về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn ở Việt Nam và thế giới, công tác đảm bảo an toàn thuốc. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã nghe, thảo luận về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 2166 – QĐ/TTg, ngày 31/10/2010 về việc ban hành kế hoạch hoạt động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam, tình hình triển khai Phòng trào Vệ sinh yêu nước và giải pháp truyền thông thực hiện chương trình.
 
Chương trình diễn ra trong một ngày. Đây là cơ hội để những người làm công tác tuyên giáo ở tất cả các tỉnh phía Bắc chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về công tác dân số- y tế. Đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết giúp làm tốt công tác tham mưu thực hiện tốt các văn bản chính sách của nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện tốt vấn đề y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình.                    
 
                                                                  Tin,ảnh:  Mỹ Hà