Báo chí đẩy mạnh chống tiêu cực và cổ vũ cái mới

(Baonghean.vn) - Chiều 28/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn về các nội dung: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu đổi mới và Kết quả thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng làng xóm, đơn vị văn hóa.

             Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình trạc kết luận tại buổi làm việc


Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu đổi mới, về công tác tư tưởng: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của công tác tư tưởng được nâng lên. Các cấp ủy đảng cũng đã quan tâm chú ý, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, duy trì đều đặn sinh hoạt báo cáo viên hàng tháng từ tỉnh đến các đảng bộ trực thuộc nghiêm túc, chất lượng; thành lập và đưa vào hoạt động câu lạc bộ thời sự ở 20/20 huyện, thành, thị. Công tác giáo dục và học tâp lý luận chính trị đã được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, quản lý báo chí của Nghệ An đã có những chuyến biến tích cực, được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong những địa phương làm tốt, góp phần quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 36 cơ quan báo chí Trung ương, các địa phương đăng ký hoạt động. 6 cơ quan báo chí trong tỉnh xuất bản báo in và trang báo điện tử. Toàn tỉnh có 58 đơn vị có trang thông tin điện tử; 70/72 sở, ban, ngành, địa phương có cử người phát ngôn đảm bảo tính pháp lý cho cơ quan báo chí.

 

Sau khi nghe ý kiến các ủy viên Ban Thường vụ, sở, ban, ngành, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Tuyên giáo tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: thông tin và định hướng dư luận chưa kịp thời trước những vấn đề nhạy cảm; học tập nghị quyết chưa thường xuyên; xử lý thông tin báo nêu chưa kịp thời, chưa nghiêm; công tác biên tập còn sơ suất trong nội dung tin bài… Từ đó, đồng chí Bí thư đề nghị, cung cấp thông tin, định hướng dư luận kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng học nghị quyết; tiếp xúc đối thoại với nhân dân và báo chí theo quy chế ban hành; tuyển đối tượng và phân trường học chính trị để đúng đối tượng, đúng địa chỉ; cập nhật quan điểm, kiến thức mới trong bài giảng không chờ trung ương; xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm, tiêu cực do báo chí nêu lên, trong dư luận xã hội; nâng cao trách nhiệm cơ quan chủ quản, đảng viên là TBT các báo; cần phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và cơ quan chủ quản của báo chí trung ương để quản lý và xử lý kịp thời các sai phạm của báo chí; các cơ quan báo chí và các tờ báo tiếp tục đổi mới, chống tiêu cực và cổ vũ cái mới, xử lý kịp thời khi đăng sai; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào dân tộc, đồng bào công giáo, đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa; chú ý kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cơ quan tuyên giáo các cấp, giáo viên các trường chính trị, cơ quan và phóng viên báo chí.

 
Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe kết quả thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng làng xóm, đơn vị văn hóa. Qua hơn 10 thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng sống văn hóa đã thực sự đi vào đời sống văn hóa của nhân dân, được nhân dân đồng tính hưởng ứng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UB MTTQ tỉnh chủ trì được khẳng định trong cuộc sống và trở thành phong trào thi đua có hiệu quả ở khối xóm, làng bản. Hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc”. Bên cạnh đó, đã có 20/20 huyện thành, thị có thiết chế văn hóa thể thao. Ở cấp xã, phường, thị trấn, 91% có quy hoạch đất để triển khai thiết chế văn hóa – thể thao, hơn 90% có nhà văn hóa xã, hơn 38% có thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chuẩn hóa số liệu trong báo cáo, về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần bám sát vào 8 nội dung của phong trào./.


Thành Duy