Bảo đảm chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng

(Baonghean.vn) - Chiều nay 28/2, UBND tỉnh có buổi làm việc với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Sở NN & PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư.
               Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An đã ổn định tổ chức và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ. Quỹ đã tổ chức được 10 lớp tuyên truyền về quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở tỉnh, huyện. Tổ chức rà soát và lập danh sách các đơn vị có sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với 3 cơ sở sản xuất thủy điện đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đã thu được tiền ủy thác về tài khoản Quỹ năm 2012 gần 21 tỷ đồng. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp xây dựng hướng dẫn tạm thời việc rà soát ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, giao khoán rừng để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đến nay đã có 4 cơ sở gửi đăng ký kê khai nộp tiền về quỹ năm 2013 hơn 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên tiền thu được từ hợp đồng ủy thác của các cơ sở sản xuất thủy điện đến nay vẫn chưa chi trả đến các chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng vì đang chờ kết quả thẩm định của cấp có thẩm quyền phê duyệt về ranh giới, diện tích rừng trong lưu vực, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, của từng chủ rừng trong lưu vực của nhà máy thủy điện. Năm 2013, dự kiến thu theo kế hoạch đăng ký từ các cơ sở sản xuất thủy điện là hơn 28 tỷ đồng từ 4 cơ sở sản xuất thủy điện; đẩy nhanh việc chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2012 kịp thời, đúng tiến độ.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng cho rằng việc chi trả dịch vụ môi trường rừng phải đúng đối tượng và đúng mục đích theo phương án đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cần hoàn thành việc rà soát giao khoán rừng ở các cơ sở để xác định hệ số chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng sớm hoàn chỉnh các văn bản, hướng dẫn trong việc thu quỹ bảo vệ và phát triển rừng của các cơ sở sản xuất thủy điện, chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng trong năm 2013.


Hoàng Vĩnh