Báo điện tử, mạng xã hội phải chuyển sang IPv6 trước năm 2019

Trong nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội... sẽ phải lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi dịch vụ nội dung, hỗ trợ song song cả IPv4 lẫn IPv6 trước thời điểm cuối năm 2015.
 
Thông tin trên được Trung tâm Internet Việt Nam chia sẻ ngày 31/10.
 
Ảnh minh họa: windowsmix.eu
 
Cụ thể, kết thúc giai đoạn 1, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam vẫn còn một số tồn tại và bất cập. Sự hiện diện của IPv6 trên thực tế còn thấp, sự lan tỏa và kết quả ứng dụng IPv6 trong thực tiễn hoạt động và dịch vụ Internet Việt Nam chưa cao.
 
Bởi vậy, trong giai đoạn 2 (từ 2013-2015), Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định bổ sung nhiệm vụ “Lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi dịch vụ nội dung hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.
 
Bên cạnh đó, các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam, nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cũng phải chuyển đổi dịch vụ DNS và các hệ thống phục vụ đăng ký tên miền .VN, tên miền quốc tế hỗ trợ song song IPv4-IPv6.
 
Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và thiết bị mạng cũng phải lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi đảm bảo phần mềm, thiết bị do đơn vị sản xuất ra hỗ trợ song song IPv4-IPv6.
 
Các đơn vị này cũng sẽ phải hoàn thành việc chuyển đổi hỗ trợ song song IPv4-IPv6 trong giai đoạn 3, từ 2016-2019.
 
IPv6 là địa chỉ Internet thế hệ mới với thiết kế chiều dài 128 bit cho phép đánh số địa chỉ Internet lên tới con số gần như vô hạn, lớn hơn nhiều so với IPv4. Bên cạnh đó, IPv6 cũng được thiết kế với những khả năng ưu việt, đáp ứng nhu cầu của thế hệ mạng mới và hỗ trợ bảo mật vượt trội.
 
Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ 203.119.9.0. IPv4 là phiên bản địa chỉ Internet đầu tiên, đồng hành với việc phát triển như vũ bão của hoạt động Internet trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Với 32 bit chiều dài, không gian IPv4 gồm khoảng 4 tỉ địa chỉ cho hoạt động mạng toàn cầu.
 
Do sự phát triển như vũ bão của mạng và dịch vụ Internet, nguồn IPv4 dần cạn kiệt, đồng thời bộc lộ các hạn chế đối với việc phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại trên Internet. Phiên bản địa chỉ Internet mới IPv6 được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4, với hai mục đích cơ bản:
- Thay thế cho nguồn IPv4 cạn kiệt để tiếp nối hoạt động Internet.   
- Khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4.
 
Địa chỉ IPv6 có chiều dài 128 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu ::, ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF. Với 128 bít chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 gồm 2128 địa chỉ, cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ cho hoạt động Internet.
 
Theo Vietnam+