Báo động tình trạng vi phạm hành lang đê tả Lam

(Baonghean.vn) - Tình trạng lấn chiếm đê tả Lam để làm nhà, tập kết vật liệu... tại các địa phương đang diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đe doạ đến sự an toàn của tuyến đê, nhất là vào mùa mưa lũ.

Công ty Bắc Sơn nằm trên địa bàn xã Hưng Xuân (Hưng Nguyên) tập kết quặng ngay sát chân đê.
Điểm bán ngói trên đê tại khu vực xã Hồng Long (Nam Đàn).
Điểm tập kết gỗ trên đê tại khu vực khối Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn cách Hạt quản lý đê điều Nam Đàn chưa đến 30m.
Mở lối đi qua thân đê (ảnh chụp tại địa bàn xã Thanh Đồng, Thanh Chương)
Tận dụng đê để tập kết gỗ (tại địa bàn xóm 11, Xuân Lâm, Nam Đàn).
Tận dụng đê làm điểm bày bán lăng mộ tại địa bàn xã Thanh Đồng (Thanh Chương).
Tập kết nứa mét ngay trên đê tại xóm 5 xã Đông Sơn (Đô Lương)

Q.A