#bảo hiểm tiền gửi

10 kết quả

Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ - 20 năm xây dựng và trưởng thành

Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ - 20 năm xây dựng và trưởng thành

(Baonghean.vn) - Trải qua 20 năm hoạt động với vai trò đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vai trò vị thế trong mạng lưới an toàn tài chính trên địa bàn.
Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

(Baonghean) - Với vai trò đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên địa bàn, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vai trò vị thế, đảm bảo an toàn tài chính trên địa bàn.
Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ: Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ: Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

(Baonghean) - Với vai trò đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên địa bàn, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vai trò vị thế, đảm bảo an toàn tài chính trên địa bàn.
Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ: 15 năm xây dựng và trưởng thành

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ: 15 năm xây dựng và trưởng thành

(Baonghean) - Qua 15 năm hoạt động với vai trò đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên địa bàn, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vai trò vị thế trong mạng lưới an toàn tài chính trên địa bàn.