Bảo hiểm xã hội Nghệ An không ngừng đổi mới, phát triển

(Baonghean) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Sau 20 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, cùng với hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nghệ An đã có nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành (16/2/1995 - 16/2/2015), phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trao tiền hỗ trợ đầu tư mô hình chăn nuôi tại xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn).

P.V: Xin ông cho biết, mục tiêu mà 20 năm qua ngành BHXH luôn hướng tới là gì trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình?

Ông Trần Quốc Toàn: Ngay sau khi BHXH Việt Nam được thành lập, cùng với hệ thống BHXH các tỉnh, thành phố, ngày 15/6/1995 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 16/QĐ/BHXH-TCCB thành lập BHXH Nghệ An, với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi, giải quyết chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2003, BHXH Nghệ An tiếp nhận nhiệm vụ thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT).
 
Thực hiện Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 30/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện, BHXH Nghệ An chính thức tiếp nhận bàn giao BHXH nông dân Nghệ An từ tháng 10 năm 2009. 
 
20 năm qua, BHXH Nghệ An luôn hướng vào các mục tiêu: Từng bước mở rộng, tăng nhanh đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHTN, BHYT ở mọi thành phần kinh tế. Đảm bảo cho mọi người được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHTN; công bằng trong khám, chữa bệnh BHYT. Tổ chức thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý chặt chẽ nguồn thu, thực hiện chuyển nộp kịp thời tiền thu về BHXH Việt Nam để hình thành quỹ tập trung; đảm bảo chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng; đảm bảo an toàn tiền mặt trong quá trình tổ chức chi trả; chống các biểu hiện lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT, từng bước tạo thuận lợi cho người hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Vừa thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách của ngành. Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, ý thức trách nhiệm phục vụ đối tượng của đội ngũ cán bộ, viên chức trong ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng.
 
P.V: Ông có thể cho biết những dấu ấn quan trọng của ngành trong 20 năm qua?
 
Ông Trần Quốc Toàn: Từ khi thành lập cho đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, BHXH Nghệ An đã nỗ lực vươn lên, vượt qua chặng đường không ít khó khăn, tự khẳng định mình và không ngừng lớn mạnh, đáp ứng niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn.
 
Thứ nhất: Giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho người lao động và các đối tượng tham gia BHXH, BHYT; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
Thứ hai: Thường xuyên mở rộng đối tượng, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo quyền bình đẳng cho người lao động trong các thành phần kinh tế, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT đến các tầng lớp, thành phần dân cư, hướng tới một xã hội an toàn - công bằng - dân chủ - văn minh.
 
Thứ ba: Đổi mới tác phong, phương pháp làm việc, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Thứ tư: Từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhà; tiến tới xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với những kết quả đạt được trong 20 năm qua, BHXH tỉnh vinh dự hai lần được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002 và năm 2007) và Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2008 - 2012), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, Bằng khen về điển hình 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
Khách hàng giao dịch tại BHXH Nghệ An.
 
P.V: Để đạt được những kết quả đó, ngành đã có những giải pháp cụ thể nào, thưa ông?
 
Ông Trần Quốc Toàn: Xác định yếu tố con người là then chốt. Vì thế trong 20 năm qua, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của ngành đã không ngừng cố gắng và từng bước trưởng thành. Tại thời điểm thành lập, BHXH tỉnh có 24 đơn vị trực thuộc, gồm 5 phòng nghiệp vụ, 19 BHXH huyện, thành, thị với 43 cán bộ, viên chức. Đến nay, BHXH tỉnh có 31 đơn vị trực thuộc, gồm 10 phòng nghiệp vụ, 21 BHXH huyện, thành, thị với 576 cán bộ, viên chức. Trong đó, trình độ thạc sỹ 12 người, đại học 454 người, cao đẳng 19 người, trung cấp 91 người. Hầu hết cán bộ chủ chốt của ngành có trình độ trung, cao cấp lý luận chính trị. Trên 85% cán bộ, viên chức được đào tạo kiến thức về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
 
Hàng năm, BHXH tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng giao tiếp, giải quyết chế độ BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tạo được bước chuyển quan trọng trong phong cách, lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân khi tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT làm mục tiêu phấn đấu của ngành. Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong 20 năm qua, BHXH đã không ngừng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và khoa học quản lý vào việc thực hiện nhiệm vụ như: tập trung triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; xét hưởng chế độ BHXH; quản lý đối tượng hưởng chế độ BHXH; thống kê chi phí khám, chữa bệnh BHYT và phần mềm kế toán; xây dựng và triển khai có hiệu quả phần mềm rà soát hồ sơ phục vụ công tác rà soát hồ sơ; xây dựng phần mềm tìm kiếm thông tin cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em; phần mềm xử lý trùng thẻ BHYT. Đặc biệt, sau một thời gian nghiên cứu, tháng 9/2014, BHXH tỉnh đã xây dựng xong tiện ích Tra cứu trên trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh. Tiện ích này giúp cơ quan BHXH tiết kiệm chi phí in ấn, thời gian và công sức; người lao động có thể chủ động tra cứu thông tin mọi lúc, mọi nơi về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình. 
 
P.V: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, thời gian tới, ngành cần tập trung vào những nhiệm vụ gì, thưa ông?
 
Ông Trần Quốc Toàn: Quốc hội khóa XIII vừa thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT, với nhiều điểm mới tăng tính hấp dẫn của chính sách BHYT. Chủ đề hành động “Thúc đẩy tiến trình mở rộng bao phủ BHYT, tiến tới BHYT toàn dân” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt không những của ngành BHXH, ngành Y tế mà còn là của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21/NQ - TW của Bộ Chính trị cũng như Ðề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. Ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua, căn cứ văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH - BHXH ngày 7/1/2015 về việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
 
Theo đó, BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện luật một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng đã ra quyết định thành lập tổ thường trực giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện luật này. Bên cạnh đó tại các cơ sở khám, chữa bệnh các giám định viên tăng cường bám sát giải quyết những vấn đề phát sinh trong giai đoạn chuyển giao đầu năm 2015 nhằm đảm bảo việc triển khai thi hành luật kịp thời, thống nhất, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT của nhân dân, cũng như hoạt động tổ chức khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật BHXH sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 với một số điều khoản được sửa đổi nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia, đảm bảo quyền về an sinh xã hội của người dân, bổ sung một số chế độ cho phù hợp... hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người lao động ngày một tốt hơn.
 
P.V: Xin cảm ơn ông!
 
Thanh Thủy
(Thực hiện)