Báo Nghệ An quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TƯ Đảng khóa XI

(Baonghean.vn) - Sáng 5/8, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan.Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An quán triệt các chuyên đề: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và các Kết luận quan trọng của hội nghị về một số vấn đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.Đồng chí Lâm Văn Đoàn –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập triển khai kế hoạch thực hiện NQ TƯ 7

Trên cơ sở đó, Báo Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 BCH TƯ (khóa XI) sát thực, cụ thể. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong cơ quan làm tốt công tác dân vận, xây dựng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cơ quan và các tầng lớp nhân dân; tích cực góp phần vào việc bảo vệ môi trường, tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy trí tuệ tập thể xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nhất là trong việc đổi mới xây dựng kế hoạch tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội, sắp xếp bố trí dây chuyền làm báo hợp lý, nâng cao hiệu quả công việc của từng người, từng bộ phận, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của tờ báo Đảng tỉnh nhà.Toàn cảnh hội nghị


Thanh Lê