Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết trung ương 6

(Baonghean.vn) - Sáng nay 01/4, Đảng bộ Báo Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho toàn thể đảng viên và cán bộ nhân viên. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập cùng toàn thể cán bộ phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị cán bộ, đảng viên Báo Nghệ An đã được nghe đồng chí Chu Bá Long - Trưởng ban Tuyên giáo và đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó  trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối CCQ tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 6. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Về lĩnh vực khoa học: phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 6.

Sau hội nghị Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức cho cán bộ đảng viên, nhân viên thảo luận, viết thu hoạch để thẩm nhuần nghị quyết nhằm góp phần truyên truyền sâu rộng trên báo Nghệ An trong thời gian tới.


Sỹ Minh