Bảo tàng Nghệ An tiếp nhận 107 hiện vật quý

(Baonghean.vn) - Chiều 10/6, Bảo tàng Nghệ An đã tổ chức Lễ tiếp nhận 107 hiện vật, cổ vật từ Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam hiến tặng. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực sưu tầm hiện vật, góp phần làm phong phú thêm hiện vật và tài liệu cho bảo tàng. 
 
Đại diện Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam trao tặng hiện vật cho bảo tàng.
 
Trong thời gian qua, bảo tàng Nghệ An đã tiếp nhận được trên 100 hiện vật có giá trị do các nhà sưu tập trong Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam hiến tặng. Đợt này, Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam đã hiến tặng cho bảo tàng 107 hiện vật, cổ vật. Các hiện vật đều có giá trị văn hoá, lịch sử, được các nhà sưu tầm cổ vật dày công tìm tòi và lưu giữ, với các hoạ tiết, hoa văn sinh động thể hiện nét văn hoá truyền thống của từng triều đại trong lịch sử Việt Nam như: liễn, bát, đĩa thời Lý Trần, nồi, bình gốm thời Hán; mũ, nồi đất, khuyên tai thời Đông Sơn; đoản kiếm thời Tây sơn;  rìu đá thời kỳ đá mới… 
 
Trao tặng giấy khen của Sở VHTT&DL cho các cá nhân hiến tặng cổ vật.
 
107 hiện vật do Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam hiến tặng sẽ được đưa vào Bảo tàng Nghệ An nhằm nghiên cứu, lưu giữ, bảo quản, trưng bày để phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử của hiện vật. Dịp này, Sở VHTT&DL cũng đã trao tặng giấy khen cho 12 cá nhân - hội viên Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam đã đóng góp những hiện vật quý, làm phong phú thêm kho  tàng hiện vật của bảo tàng Nghệ An. 
 
Lễ tiếp nhận hiện vật không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận và tôn vinh các hội viên trong Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam trong việc đóng góp những hiện vật quý cho bảo tàng mà còn có ý nghĩa khuyến khích đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đóng góp hiện vật; để bảo tàng Nghệ An ngày càng có nhiều hiện vật được bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ công chúng nghiên cứu và giáo dục truyền thống. 
 
Đinh Nguyệt