Bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca ví, dặm xứ Nghệ

(Baonghean) - Dân ca xứ Nghệ là một loại hình nghệ thuật phong phú và đa dạng với nhiều làn điệu hò, hát ví, dặm  đã được lưu truyền, phát triển từ đời này sang đời khác và được trải đều, trải rộng trên nhiều miền quê khác nhau của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dân ca xứ Nghệ góp phần đáng kể trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa quê hương tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Để góp phần lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa quan trọng này, Nhà xuất bản Nghệ An đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Bảo tồn và phát huy các giá trị Dân ca ví, dặm xứ Nghệ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ chủ biên.

Cuốn sách dày 430 trang, bìa cứng, màu sắc trang nhã. Nội dung gồm hai phần: Phần 1, các bài viết đã được trình bày trong Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy các giá trị Dân ca hò, ví, dặm xứ Nghệ (250 trang in). Phần 2, những bài nghiên cứu liên quan đến ví, dặm xứ Nghệ (180 trang).Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Nghệ An - 2012

Với trách nhiệm và tâm huyết của những người làm công tác nghiên cứu, các tác giả đã dày công tìm tòi và sưu tầm, làm nên những trang tư liệu quý giá. Qua hơn 40 bài viết, bài nghiên cứu, người đọc được hiểu một cách cụ thể về nguồn gốc hình thành nên các làn điệu hò, hát ví, hát dặm; những cách thể hiện và các thể thức được chuyển tải từ thời điểm này sang thời điểm khác, do nhân dân xứ Nghệ sáng tạo ra.

Là dân ca lao động, dân ca nghề nghiệp hay dân ca trữ tình, đó đều là sự chọn lọc tinh tế, là sự kết tinh những giá trị văn hóa trong đời sống để tạo nên dù những làn điệu ngân nga lôi cuốn lòng người. Nhân dân xứ Nghệ đã luôn sử dụng, phổ biến, lưu truyền và phát huy rộng rãi trong toàn vùng, nên dân ca mang âm hưởng và sắc thái rõ ràng của vùng quê. Bởi vậy, vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị của Dân ca xứ Nghệ là một trong những nội dung quan trọng được các tác giả đề cập cụ thể, chi tiết, đặc biệt là các giải pháp và phương cách bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc.

Đây là một cuốn sách mang ý nghĩa lớn và thực sự hữu ích, không chỉ đối với những người làm công tác nghiên cứu văn hóa mà rộng hơn là tất cả những người yêu mến và quan tâm đến Dân ca xứ Nghệ. Các bài viết là những suy ngẫm và trải nghiệm của các tác giả về hò, ví, dặm và các thể hát dân ca khác trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy những giá trị của Dân ca xứ Nghệ.  Người đọc sẽ được đồng hành cùng các tác giả để tìm hiểu kỹ hơn về những giá trị độc đáo của một Di sản văn hóa phi vật thể của nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh đang được đề cử vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại…


Nguyễn Ngọc