#bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

15 kết quả

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Chiều 22/4, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Nâng cao vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển đất nước. Sự đóng góp tích cực của thanh niên trong công cuộc này có vai trò quan trọng ngay từ mỗi địa phương, đơn vị.
Bám sát tình hình để tuyên truyền có trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Bám sát tình hình để tuyên truyền có trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

(Baonghean.vn) - Nêu định hướng tuyên truyền tháng 03/2023, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng bám sát tình hình của địa phương, đơn vị để chắt lọc nội dung tuyên truyền có trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm chính trị của đơn vị mình.
Thể lệ 'Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023'

Thể lệ 'Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023'

(Baonghean.vn)- Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022 và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức và thành phần tham gia.
Phát huy vai trò đội ngũ làm công tác tuyên giáo và giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò đội ngũ làm công tác tuyên giáo và giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 4/11, Tỉnh uỷ Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An".
‘Nâng đề kháng, tự miễn dịch’trên không gian mạng

‘Nâng đề kháng, tự miễn dịch’ trên không gian mạng

(Baonghean.vn) - Không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở, tự do, đa dạng nên không gian mạng đã và đang trở thành công cụ lợi hại hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, khủng bố. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là mặt trận quan trọng, không thể xem nhẹ, buông lơi.
ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngành Tuyên giáo Nghệ An: Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, từ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như nhận diện những âm mưu, phương thức, thủ đoạn "diễn biến hòa bình"...
VOA Tiếng Việt

Không thể xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc. Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại ấy thì ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội chính trị lại ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá.
Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

Thông thường, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện thêm một số tài liệu chống đối trắng trợn hơn, xuyên tạc lịch sử cùng với những luận điệu hết sức phản động.
Chủ trì Hội nghị có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có các báo cáo viên Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành thị ủy và T

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhằm phản bác thông tin xuyên tạc

(Baonghean.vn) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám nhấn mạnh, trong bối cảnh các thế lực thù địch lan truyền các thông tin sai lệch, chống phá thì đội ngũ báo cáo viên cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.