Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc

(Baonghean.vn)- Ngày 7/7/2015, tại Thủ đô Hà Nội, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có 127 điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.  Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham dự của Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Hội nghị trực tuyến với sự tham dự của 127 điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, quân chủng, quân khu, binh chủng, binh đoàn, học viện, nhà trường, tổng công ty phát biểu, làm rõ hơn đặc điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời đề xuất các ý kiến với Quân ủy trung ương – Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng trên địa bàn 6 tỉnh quân khu trong thời gian qua.

Đại tá Hà Tân Tiến chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2015, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã luôn đoàn kết, từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật như: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo và sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tình hình an ninh - quốc phòng cơ bản ổn định, giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho Kinh tế- Xã hội đất nước phát triển bền vững. Tổ chức tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt – Trung. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX có tác dụng cỗ vũ to lớn với phong trào thi đua quyết thắng toàn quân…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã biểu dương những kết quả đạt được trong thơi gian qua; đồng thời nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2015, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần chú trọng hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết TW8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, với trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...

Nguyễn Phong Quang