Bắt cá ở khe Chon

(Baonghean) - Bản Na Cọ (Bình Chuẩn - Con Cuông) là địa bàn của hầu hết người dân tộc Thái. Người dân của bản chủ yếu làm nghề trồng lúa nước và phát nương làm rẫy. Mùa hè, thời vụ đã xong, người dân trong bản, phần lớn là phụ nữ thường rủ nhau đến các con suối, khe để xúc cá, thêm thức ăn cho gia đình mình...
 
Một số hình ảnh về một buổi bắt cá của bà con dân bản Na Cọ:
Xúc cá giữa nắng nóng.
Bắt được cá to
Quăng chài

Chùm ảnh: Hồ Phương