BCH Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVI: Tổ chức hội nghị lần thứ 20

(Baonghean.vn) - Sáng 21/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo kết quả năm thứ 3 thực hiện Đề án số 06 – ĐA/HU của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn quốc gia đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Quỳnh Lưu, 6 tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của Quỳnh Lưu tiếp tục đạt nhiều kết quả cao. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 4.000 tỷ đồng, bằng 51,09% KH năm, tăng 11,42% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,05%. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều giải cao tại các hội thi, hội diễn, thể dục thể thao của tỉnh.

Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tổ chức học tập và chỉ đạo cơ sở triển khai học tập chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” kịp thời và có chất lượng với tỷ lệ tham gia đạt 96%. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Đến nay, Ban thường vụ huyện ủy đã thực hiện được 10/10 nội dung cần làm ngay; các xã, thị trấn thực hiện được 336/339 việc, đạt 91%; các ngành đã thực hiện được 46/48 việc, đạt 95,6%. Kết nạp được 160 đảng viên, đạt 53,3% kế hoạch.

Kết quả năm thứ 3 thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn quốc gia đến năm 2015, huyện Quỳnh Lưu đã có 17 đơn vị hoàn thiện thiết chế VHTT – TT đạt chuẩn, bằng 51,5% chỉ tiêu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được đẩy mạnh, chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có hơn 49.300 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm 78,1%, 271/406 thôn, bản, khối phố đạt danh hiệu làng văn hóa giai đoạn 2011 – 2013, đạt tỷ lệ 66,7%, có 33% người tập luyện TDTT thường xuyên, có 22,7% gia đình thể thao.

Tại hội nghị, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI đã có nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện báo cáo, đặc biệt là xây dựng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để nhanh chóng hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thanh Nhàn