BCH Đảng bộ TP Vinh góp ý Dự thảo báo cáo chính trị đại hội

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố Vinh góp ý dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII. Đồng chí Võ Viết Thanh - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, các ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố Vinh cơ bản nhất trí với dự thảo văn kiện Đại hội. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị Đại hội, đội ngũ BCH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc góp ý một số vấn đề, như: Bố cục văn bản, một số câu từ chưa hợp lý, kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với các chỉ tiêu cơ bản và có tính khái quát hơn...
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Thay mặt thường trực Thành ủy, đồng chí Võ Viết Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm của BCH Đảng bộ trong việc góp ý dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết. Đồng chí chỉ đạo Tiểu ban văn kiện và tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh khóa XXIII cần tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo chính trị, rút ngắn văn bản báo cáo từ 60 trang xuống 36 hoặc 39 trang.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: các ủy viên BCH Đảng bộ thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy. Chuẩn bị tốt nguồn nhân sự Đại hội có tính kế thừa, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực trình độ và phẩm chất tốt đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trước Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 2015. Đẩy nhanh tiến độ các công trình chảo mừng Đại hội Đảng các cấp. Thành phố phấn đấu đến trung tuần tháng 6/2015 -  100% tổ chức cơ sở Đảng thuộc Thành ủy quản lý hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Thành phố Vinh sẽ tổ chức Đại hội khóa XXIII vào tháng 7 tới.
 
Minh Nguyệt