Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 2

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4/2014, Trường Quân sự Quân khu tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh khóa 64 cho 72 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 của 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
 
Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuât sắc
 
Với thời gian 25 ngày, các học viên đã được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về học thuyết Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN; quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP-AN; xây dựng khu vực phòng thủ cấp Tỉnh, cấp huyện; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến, công tác động viên thời chiến; phòng chống chiến lược "DBHB", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới và một số nội dung bổ trợ khác.
 
Kiểm tra kết thúc khóa học, 100 đạt khá, giỏi, trong đó có 63,8%% đạt giỏi. Cuối khóa học các học viên được tham quan, học tập thực tế tại Lữ đoàn Phòng không 283./.
 
                                       Lê Thắng