Bế giảng lớp phổ biến chữ Thái cổ hệ Lai Pao

(Baonghean.vn) - Sau 45 ngày tổ chức, ngày 31/8, Trung tâm GDTX huyện Con Cuông phối hợp với Phòng Văn hóa tiến hành bế giảng lớp phổ biến chữ Thái cổ hệ Lai Pao.

Lớp học bao gồm 84 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc, giáo viên công tác tại vùng dân tộc Thái và những người yêu quý văn hóa Thái. Mục đích của chương trình học là tạo điều kiện cho các học viên nắm vững phong tục, tập quán phục vụ nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.Trao chứng chỉ cho các học viên đạt loại giỏi.

 Chương trình còn hướng tới mục tiêu bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, nhất là tiếng nói và chữ viết. Kết quả, lớp học có 24 học viên được xếp loại giỏi, các học viên còn lại xếp loại khá.


Công Kiên