Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội bầu 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 -2025 là: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; quyết liệt, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất toàn dân vững chắc; phát huy sức mạnh nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sức sáng tạo, ý chí và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, đưa Thanh Chương phát triển thành huyện khá của tỉnh Nghệ An.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng hoa cho 10 đồng chí không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra 26 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 5 chương trình trọng tâm.

Đảng bộ huyện Thanh Chương xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy sức mạnh nội lực, sự đóng góp của con em Thanh Chương trong và ngoài nước, thu hút ngoại lực tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển thị trấn Thanh Chương.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Huyện sẽ tập trung chỉ đạo tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp; thu hút đầu tư, liên kết với doanh nghiệp, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn gắn với chỉ dẫn địa lý cụ thể để xây dựng và phát triển theo mô hình “mỗi xã có một sản phẩm” OCOP.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện hứa sẽ nguyện đoàn kết, nhất trí một lòng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, các mục tiêu nghị quyết của đại hội sẽ được cụ thể hóa, để triển khai thực hiện thành công với kết quả cao nhất. 

Tin liên quan

Xây dựng Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An

Xây dựng Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với bề dày lịch sử, văn hóa và cách mạng, bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của người Thanh Chương, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, phát huy cao nhất những kinh nghiệm quý báu và kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, kỳ vọng huyện sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành huyện khá của tỉnh.
Phát huy hào khí Xô Viết, xây dựng Thanh Chương giàu đẹp

Phát huy hào khí Xô Viết, xây dựng Thanh Chương giàu đẹp

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tin khác