Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, là động lực thúc đẩy Đảng bộ vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới: Xây dựng thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh và sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Sáng 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh, tỉnh Nghệ An lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình do Đại hội đề ra và tiến hành bế mạc.

Tại phiên làm việc, Đại hội thảo luận chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trên địa bàn; thông qua tổng hợp góp ý tại Đại hội các dự thảo: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX…

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện sự nhất trí trên các lĩnh vực, các vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, về đánh giá tình hình, rút ra được những kinh nghiệm quý báu, bổ ích, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ trong thời kỳ mới. 

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mở rộng không gian đô thị, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đưa thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước xây dựng nền tảng của đô thị thông minh và trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực: Thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục - đào tạo.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết xây dựng 24 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng giai đoạn năm 2021 - 2025 đạt 10 - 11%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng: 33 - 34%; dịch vụ: 65 - 66%; nông nghiệp: 0,5 - 1%; giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2025 đạt 170 - 175 triệu đồng. 

Thu ngân sách đến năm 2025 trên địa bàn đạt 8.500 tỷ đồng; trong đó phân cấp thành phố quản lý năm 2025 là 2.805 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 là 130.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ lao động được đào tạo trên 73%, trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 50%. Số lao động được giải quyết việc làm hàng năm là 4.500 người. 

Tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm 0,01 - 0,02%; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn dưới 0,15% và giảm nghèo bền vững đối với những hộ cận nghèo.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Vinh nhiệm kỳ mới tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, là động lực thúc đẩy Đảng bộ vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới: xây dựng thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh, và sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung bộ góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá, là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung bộ.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh khóa XXIV ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng trách mà Đại hội giao phó, Đại hội bày tỏ sự mong muốn tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ mà trước hết là mỗi một đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXIV cần nêu cao gương mẫu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

“Sau Đại hội, đề nghị các đại biểu mang tinh thần thành công của Đại hội để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cùng với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội”, Bí thư Thành ủy Vinh nói, đồng thời thay mặt Đại hội kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 5
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Diễn ra từ chiều 15/7,  trong chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy Vinh và các đồng chí: Nguyễn Văn Lư và Trần Ngọc Tú tái cử Phó Bí thư Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới

Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án

Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 6. Tham dự có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
V.League 2022: Cuộc đua tứ mã?

V.League 2022: Cuộc đua tứ mã?

(Baonghean.vn) - Màn khởi động trước khi vòng 5 V.League 1-2022 diễn ra gồm các giải tứ hùng ở Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình…, trận đấu bù vòng 3 giữa Nam Định và Hà Nội FC, Câu lạc bộ Viettel tham gia vòng bảng AFC Cup… đang cho thấy sự nghiêm túc, cầu thị nhằm kiểm tra lực lượng, thử nghiệm sơ đồ chiến thuật của câu lạc bộ bóng đá để sẵn sàng cho cuộc đua đường dài phía trước.
Phòng, chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng 'Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu' - Bài 1: Vi phạm liên quan đến đất đai

(Baonghean.vn) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.
Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 2

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 2: Ngăn chặn tình trạng ‘trên trải thảm, dưới rải đinh’

(Baonghean.vn) - Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, Nghệ An đã tạo bước chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh” khi một bộ phận cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam…
Nắng nóng, dưa bở Cửa Lò giá bán cao gấp đôi vẫn ‘cháy hàng’

Nắng nóng, dưa bở Cửa Lò giá bán cao gấp đôi vẫn ‘cháy hàng’

(Baonghean.vn) - Những ngày cao điểm nắng nóng, nông dân phường Nghi Hương (TX.Cửa Lò) và xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) bước vào vụ thu hoạch dưa bở. Đây là vụ dưa thứ 2 trong năm, nắng nóng gay gắt, thức quả giải nhiệt này được nhiều người ưa chuộng nên giá bán tăng cao và không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường…
Trường tiên tiến

Nghệ An: Mô hình trường tiên tiến tạo cơ hội cho học sinh được phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Từ năm học 2022 – 2023, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học từ mầm non đến THCS. Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện Quyết định 147/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 và nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Ứng dụng chuyển đổi số và theo dõi giám sát giao thông từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Chuyển đổi số là gì?

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Tàu về neo đậu tại cảng cá Cửa Hội cuối tháng 5

Nghệ An kiểm soát, xử lý nhằm giảm nợ xấu

(Baonghean) - Những năm lại đây, cùng với các kênh đầu tư vốn khác ra nền kinh tế, hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Nghệ An diễn ra khá sôi động. Tuy vậy, hoạt động, giao dịch này luôn song hành với rủi ro phát sinh nợ xấu. 
Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

(Baonghean.vn) - Đây là những hoàn cảnh khó khăn mà Hội LHPN thị xã Cửa Lò, các đoàn thể đang tổ chức kêu gọi giúp đỡ. Họ là những người dân sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt, dù rất nỗ lực nhưng cuộc sống vẫn cơ cực, lại gặp tai hoạ bất ngờ, rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

(Baonghean.vn) -“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu đặc biệt và đầy xúc cảm đối với tôi. Tôi đã từng là cầu thủ và bây giờ là trọng tài của giải đấu này” - Dương Duy Dũng nói trong ngày trở lại giải đấu trên vai trò của "người cầm cân nảy mực".