Bế mạc Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)

(Baonghean.vn) - Chiều nay 5/4, Hội nghị cán bộ cốt cán tỉnh Nghệ An quán triệt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) đã bế mạc sau 2 ngày làm việc.
 

               Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc kết luận bế mạc Hội nghị
 

Hội nghị đã dành thời gian xem băng hình kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề băn khoăn hoặc chưa rõ của các đại biểu, giúp mỗi cán bộ thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của TƯ, tạo quyết tâm lớn, thống nhất cao trong nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết.

 

Tiếp đó, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận và bế mạc hội nghị. Đồng chí trao đổi, làm rõ một số ý kiến qua thảo luận còn băn khoăn, lo lắng và các kiến nghị đề xuất liên quan đến nhận thức, triển khai cách làm, nội dung kiểm điểm, quy trình, phương pháp lấy ý kiến trước khi kiểm điểm.v.v…

 

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, sau hội nghị này các đồng chí bí thư, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp bắt tay vào xây dựng chương trình kế hoạch, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ. Sau khi quán triệt Nghị quyết, hoàn chỉnh văn bản phải tiến hành ngay chuẩn bị kỹ cho đợt phê bình và phê bình đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí lưu ý các cấp ủy phải nắm chắc kế hoạch và hướng dẫn của Tỉnh để tổ chức kiểm điểm đúng nội dung, đúng đối tượng và đúng địa điểm, trong quá trình thực hiện kiểm điểm phải bảo đảm tính thẳng thắn, trong sáng, chân thành gắn 3 vấn đề cấp bách với 19 điều đảng viên không được làm. Tổ chức kiểm điểm phê và tự phê phải đi đôi với triển khai các biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Đối với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phải bảo đảm tính nhân văn.

 


Văn Đoàn