Bế mạc Hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ 3

Sau gần hai ngày làm việc, sáng 5/6 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã bế mạc Hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ 3.

Trong buổi sáng 5/6, hơn nửa thời gian của hội nghị đã dành cho các nhà phê bình trẻ. Những nhà phê bình như: Trần Thiện Khanh, Đoàn Ánh Dương, Phan Tuấn Anh… đã có cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình về thực tế giảng dạy chuyên ngành phê bình văn học trong trường đại học - những điều cần thay đổi; văn học hướng đến đến đời sống nhưng không phải là văn học thông tục; những hướng tiếp cận mới trong việc nghiên cứu chuyên ngành; cuộc sống của những người làm công tác phê bình…

Nhà phê bình Huỳnh Thị Thu Hậu, Đại học Quảng Nam chia sẻ, đốt đuốc đi tìm nhà phê bình đã khó nhưng nếu có thì cũng chẳng ai theo ngành và sống được bằng nghề.

“Chúng tôi vừa đi dạy, vừa nghiên cứu vừa làm phê bình. Đi dạy thì có lương và chúng tôi nhận lương đó để làm phê bình. Còn lại những bài viết hoặc kinh phí để trả cho những bài viết nghiên cứu, từ hội nghị rất thấp. Mức đó không phù hợp với thời gian, chất xám cũng như đóng góp của đội ngũ phê bình” - Nhà phê bình Huỳnh Thị Thu Hậu cho biết.Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận phê bình văn học”, Hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ 3 đã thu hút hơn 60 tham luận, đề cập nhiều khía cạnh của lý luận phê bình văn học, trong đó có nhiều nội dung đang được dư luận quan tâm như: phê bình văn học - cần nhận diện đúng bản chất; phê bình dịch thuật văn chương; phê bình văn học góp phần tôn vinh văn hóa đọc; thực trạng phê bình văn học thiểu số hiện nay…

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, nhiều vấn đề của văn học hiện nay được xử lý một cách minh bạch hơn. Việc bảo vệ những nhà văn, nhà thơ có lối đi mới như: Nguyễn Ngọc Tư, Hoàng Minh Tường, Nguyễn Việt Chiến cùng những sáng tác của họ có nhiều đóng góp từ các nhà phê bình văn học. Phương hướng chuyên nghiệp hóa trong thời gian tới sẽ là yếu tố cốt yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận phê bình văn học.

“Toàn bộ nền văn học của chúng ta phải chuyên nghiệp hóa. Trước hết và quan trọng nhất là lý luận phê bình. Muốn vậy phải mở rộng khung lý thuyết. Thứ hai là tăng cường đối thoại, thậm chí với những tác phẩm có vấn đề.  Thứ ba, vấn đề này tôi xin nhắc lại ý kiến Giáo sư Trần Đình Sử, lý luận phê bình phải góp phần xây dựng hệ giá trị mới. Nhưng trước hết, tiếp cận một tác phẩm văn học không được nằm ngoài 3 vấn đề: tư tưởng, nghệ thuật và ngôn ngữ” - Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết thêm./.


Theo (vov.vn) - M.Đ