Bế mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Hôm nay 17/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Phớc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị và đảng bộ trực thuộc.


Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Nghị quyết số 19/NQTW ngày 31/10/2012 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai được cơ bản nâng lên, công tác quản lý nhà nước về đất đai từng bước được tăng cường; chính sách, pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn thiện, các quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được nhà nước bảo đảm; thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất đã được hình thành và phát triển nhanh.

 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc như sử dụng đất nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều hạn chế. Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI cũng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo về các nội dung quyền đại diện chủ sở hữu, nghĩa vụ của người sử đụng đất, mục đích của việc tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, những định hướng cơ bản về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai.

 

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và ban chỉ đạo tỉnh báo cáo kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XI của BTV Tỉnh ủy và thông báo tình hình bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2012, định hướng trọng tâm năm 2013.

 

               Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt đầy đủ những nội dung mà các Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt. Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 6 phải thực hiện nghiêm túc, khoa học, có đủ tài liệu, lựa chọn báo cáo viên đủ trình độ, am hiểu về các lĩnh vực mình báo cáo và phải thực hiện nguyên tắc Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm về nội dung cũng như chất lượng của việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Sau hội nghị này, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cần tích cực quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.


Tin: Thanh Lê; Ảnh: Sỹ Minh