Bế mạc lớp tập huấn giáo viên quân sự cho QĐND Lào

(Baonghean.vn)- Ngày 14/12, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức bế mạc lớp tập huấn giáo viên quân sự cho 29 đồng chí cán bộ thuộc Quân đội nhân dân cách mạng Lào.

Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 trao Chứng nhận tốt nghiệp loại Giỏi cho 5 học viên QĐND cách mạng Lào.

Trong thời gian 3 tháng, các giáo viên của Trường Quân sự Bộ CHQS các tỉnh Trung Lào, Sư đoàn 1, Sư đoàn 4 (QĐND cách mạng Lào) được Trường Quân sự Quân khu 4 giới thiệu lý luận chung về phương pháp huấn luyện quân sự; phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng hợp thành và tổ chức đi tham quan thực tế tại một số đơn vị trực thuộc Quân khu và các di tích lịch sử trên địa bàn.

Quá trình tổ chức tập huấn, Trường Quân sự Quân khu 4 luôn chủ động chuẩn bị tốt bài giảng, có phương pháp giảng dạy phù hợp, phiên dịch rõ ràng, dễ hiểu; tăng cường gắn lý luận với thực tiễn. Các học viên QĐND Lào luôn có tinh thần thái độ học tập tốt, đoàn kết, trách nhiệm cao. Nhờ vậy kết quả kiểm tra các nội dung tập huấn đạt kết quả cao, 100% đạt khá, giỏi (17,24% giỏi).

Những kiến thức cơ bản giúp đội ngũ giáo viên các Trường Quân sự QĐND Lào tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào quá trình hoạt động thực tiễn của từng đơn vị và cương vị công tác, góp phần xây dựng QĐND cách mạng Lào ngày càng phát triển vững mạnh. 

Trần Dũng (THQK4)