#Bệnh văn phòng

9 kết quả

Có lạm dụng giọng nói ở giáo viên?

Có lạm dụng giọng nói ở giáo viên?

Theo kết quả đánh giá của các bệnh viện, hằng năm giáo viên (GV) mắc bệnh về đường hô hấp chiếm tỷ lệ cao trong đó tập trung vào các bệnh phổ biến như viêm họng, viêm amiđan, viêm thanh quản và cả ung thư. 
Công việc văn phòng ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào?

Công việc văn phòng ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào?

Bạn đang ngồi ở bàn làm việc ngay lúc này? Hãy nhìn xem mình đang ngồi ở tư thế nào. Có thể bạn đang ngồi bắt chéo chân, chống cằm, dùng máy tính sai tư thế…Bạn có thể cảm thấy thoải mái nhưng sự thật là nhiều thói quen của chúng ta khi ngồi ở bàn làm việc đang ảnh hưởng đến sức khoẻ lâu dài.