Bệnh viện đa khoa Tương Dương khắc phục phần mái lợp kém phẩm cấp

(Baonghean.vn) - Được đầu tư phần xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng, tuy nhiên, các hạng mục đã được thi công ở Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương rất kém chất lượng.
Sau khi Báo Nghệ An thông tin về vấn đề này (qua bài viết: Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương - Cần xử lý nghiêm), theo cán bộ huyện Tương Dương, hiện mới chỉ có một số nhà thầu tổ chức khắc phục phần mái lợp kém phẩm cấp (dự toán thiết kế tôn lợp có độ dày 0,47mm nhưng sử dụng tôndày 0,35 - 0,36 mm). 
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại việc sửa sai phần thi công mái nhà ở Bệnh viện đa khoa Tương Dương ngày 14/10/2014:
                                                                                                     
 
Nhà hành chính đang được nhà thầu dỡ mái để lợp lại tôn.
 
Một số khoa phòng đang được nhà thầu lợp lại mái tôn.
 
 
    Hà Giang