Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An: Hướng chuẩn quản lý chất lượng

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An cùng tập thể cán bộ, CCVC-LĐ Bệnh viện đã vượt qua khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở đó, với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, đổi mới và phát triển” nhiệm kỳ 2015-2020 Ban chấp hành Chi bộ đã đề ra những định hướng hết sức quan trọng.
 
Xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ là điều kiện tiên quyết để nhiệm kỳ qua chi bộ hoàn thành tốt trên tất cả các mặt. Vì thế ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã quán triệt và tuyên truyền phổ biến cho đảng viên, CCVC-LĐ Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; học tập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững lập trường, quan điểm, mục tiêu lý tưởng của Đảng về ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và viên chức lao động ký “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Chi bộ cơ quan ngày càng tốt hơn.
 
Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng.
 
Bên cạnh đó, chi bộ còn thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển viên chức đúng quy trình, đánh giá cán bộ cuối năm theo đúng hướng dẫn. Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc mới. Cử 1 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí học TCCT, 6 đồng chí học QLNN, giới thiệu 21 quần chúng tham gia học lớp đối tượng đảng; 1 đồng chí học BS CKII, 3 đồng chí học BSCKI, 2 đồng chí học cao học, 1 đồng chí học chuyên khoa I điều dưỡng, 3 y sỹ đi học bác sỹ, 6 đồng chí học cử nhân điều dưỡng, 2 đồng chí học cao đẳng dược, 1 đồng chí học đại học khác; tiếp nhận 1 thạc sỹ, tuyển dụng 1 bác sỹ, 1 dược sỹ đại học, 5 cử nhân đại học khác. Hiện tại đang gửi đào tạo: 1 bác sỹ CKI học CKII, 1 bác sỹ học CKI, 1 điều dưỡng học CKI; 3 y sỹ học bác sỹ chuyên tu, 3 điều dưỡng trung cấp học lên đại học và nhiều CBVC đang học chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn.
 
Để hoàn thành những chỉ tiêu giai đoạn 2010 - 2015 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tổng thể cho cả nhiệm kỳ. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm.
 
Kết quả đáng ghi nhận nhất trong nhiệm kỳ qua là bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc Quyết định 1895/QĐ-BYT của Bộ Y tế về quy chế bệnh viện, đảm bảo tốt những nguyên tắc trong khám, chữa bệnh như: quy chế thường trực, cấp cứu, chẩn đoán, hồ sơ bệnh án, hội chẩn, sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Thực hiện tốt 12 điều y đức do Bộ Y tế quy định, chi bộ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, với tinh thần người cán bộ y tế trung thành, tận tụy, "Lương y như từ mẫu". Thường xuyên thực hiện tốt nguyên tắc “5 đúng” trong dùng thuốc; vận dụng hợp lý, đảm bảo chế độ ăn theo bệnh lý, an toàn hợp vệ sinh, từ đó cải thiện sức khoẻ người bệnh. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chương trình phòng chống dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể các phương án phòng chống dịch được triển khai tới 7 trạm y tế phường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.
 
Nhiệm kỳ qua, có 6 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng thực tế tại bệnh viện... đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tính từ 1/7/2010 đến 31/3/2015 có 25.175 lượt người điều trị nội trú; tổng số 404.489 ngày điều trị, đạt 116,6% so với kế hoạch; ngày điều trị bình quân là 16,1 ngày;  tỷ lệ điều trị đỡ, giảm 100%. Trong nhiệm kỳ đã phát triển thêm 6 kỹ thuật mới trong điều trị. Đặc biệt không để xẩy ra các sai sót trong chuyên môn.
 
Trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc.
 
Đạt được kết quả đó, nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo từng phòng chuyên môn cụ thể theo từng lĩnh vực. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, duy trì tốt chế độ sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình. Luôn quan tâm đổi mới nội dung, chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để bàn bạc thảo luận, không ngừng hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hầu hết cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt, chấp hành tốt Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt đảng nơi cư trú. Bản thân và gia đình đảng viên gương mẫu chấp hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhiệm kỳ 2010 - 2015 Chi bộ kết nạp 10 đảng viên mới, chuyển đến 2 đảng viên, chuyển chính thức 8 đảng viên.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ đặt ra mục tiêu cụ thể: Xây dựng Chi bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, nội bộ đoàn kết, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cán bộ đảng viên giỏi một việc, biết nhiều việc; phát triển kỹ thuật cao về chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Bệnh viện được Sở Y tế, tỉnh, Bộ Y tế khen thưởng, từng bước xây dựng bệnh viện đạt “Tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện”, bệnh viện xanh - sạch - đẹp; phấn đấu bệnh viện được xếp loại xuất sắc. Đặc biệt, phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng Chi bộ phát triển thành Đảng bộ.
 
Thái Thị Xuân
(Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An)