Bệnh viện Quân Y 4: Ký cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

(Baonghean.vn) – Thực hiện Quyết định 2151 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, tiến tới sự hài lòng của người bệnh”, chiều 26/8, Bệnh viện Quân Y 4 tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và ký cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 4, Sở y tế Nghệ An cùng đông đảo các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Quân Y 4.

Thực hiện Quyết định của Bộ Y tế và Cục Hậu cần – Bộ Quốc Phòng, Bệnh viện Quân Y 4 đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để đổi mới phong cách, thái độ phục vụ trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ quân y. 

Theo đó, trong thời gian tới, Bệnh viện Quân Y 4 tập trung thực hiện các nội dung như: Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng giao tiếp cho y, bác sỹ toàn bộ các  bộ phận, khoa phòng; Thành lập các đơn vị chăm sóc “khách hàng”; Quy định trang phục của cán bộ y tế; Tiếp tục thực hiện “Đường dây nóng” theo Chỉ thị 09 của  Bộ Y tế; Duy trì, củng cố hòm thư góp ý tại các vị trí thuận lợi cho người dân dễ tiếp cận; Các khoa phòng tích cực tiếp thu và xử lý kịp thời ý kiến phản ánh của người dân thông qua hòm thư góp ý theo quy định của pháp luật; Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực….

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 4 quán triệt kế hoạch đổi mới cho các cán bộ, chiến sỹ quân y.

Mục đích của việc triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ y tế bằng việc rèn luyện các kỹ năng, giao tiếp, ứng xử, tinh thần vì người bệnh; Mỗi việc làm, hành động, lời nói của cán bộ y tế sẽ củng cố niềm tin của người bệnh đối với ngành y tế nói chung và bệnh viện nói riêng, đưa Bệnh viện Quân y 4 trở thành một địa chỉ tin cậy của người bệnh…

Lãnh đạo các khoa phòng, bộ phận chuyên môn ký cam kết với Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 4.

Tại hội nghị triển khai, Trưởng các khoa, phòng và bộ phận chuyên môn đã thực hiện ký cam kết với Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 về việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, tiến tới sự hài lòng của người bệnh”./.

Thanh Sơn