Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh quan điểm, công tác này phải vừa có chiến lược, tổng thể, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng.
Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng ảnh 1
Chiều 16/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Hàm vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thành Duy.

Giảm 9 đơn vị sự nghiệp

Năm 2018, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức đã tham mưu thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình đề ra. Theo đó, ngành đã tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đạt được nhiều kết quả, tạo được dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ngành tổ chức đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai chỉ đạo và thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện sắp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng ảnh 2

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, có 21/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; 430/480 đơn vị cấp xã triển khai mô hình một văn phòng dùng chung cấp xã; giảm 9 đơn vị sự nghiệp. 

Về tinh giản biên chế, tính từ năm 2015 đến nay, Nghệ An đã giảm được 6.643 biên chế, đạt 8,09%, trong đó công chức giảm 184 so với 3.799 được giao 2015, đạt 4,84%; viên chức giảm 6.459 so với 62.253 được giao năm 2015, đạt 10,37% (có 2.115 biên chế giảm theo Nghị quyết 39 và 4.344 chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên). 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.565 tổ chức cơ sở đảng, gồm 818 đảng bộ cơ sở, 747 chi bộ cơ sở; kết nạp được 5.244 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 190.579 đảng viên;…

Thận trọng, cân nhắc kỹ phương án trong sáp nhập đơn vị hành chính

Phát biểu tại hội nghị, đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá đây là việc làm thường niên và đã có sự tiến bộ, trước hết là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, người đứng đầu. 

Đề cập đến Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh biểu dương Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các địa phương đã triển khai bài bản, nghiêm túc, có ý chí tiến công cao và việc triển khai đến nay cơ bản đáp ứng được tiến độ. 

Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đối với việc tổ chức thực hiện, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm của Trung ương là những việc  thẩm quyền cấp nào thì cấp đó thực hiện. Những việc không thuộc thẩm quyền thì làm đề án, đề xuất, cấp trên có trách nhiệm xem xét, trả lời, hướng dẫn thực hiện. 

Cụ thể, tỉnh đã thành lập 3 hội đồng để thẩm định các đề án và sau khi được các hội đồng thẩm định, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và đã có chủ trương, quan điểm cụ thể. 

Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Những đề án nào đã đủ hết các điều kiện tức là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương, các hội đồng chuyên môn đánh giá đáp ứng được thì triển khai với tinh thần làm ngay song đảm bảo vừa chắc chắn, vừa chất lượng. 

“Sản phẩm cuối cùng, tổ chức mới, bộ máy mới sau sắp xếp hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn và phải đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và đề nghị quá trình thực hiện phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch đội ngũ cán bộ đã có và nếu tuyển dụng thì phải tuyển dụng cán bộ chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Lê Thanh Chương - Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đề cập đến nội dung đang được các địa phương hết sức quan tâm là sáp nhập các đơn vị hành chính. Cụ thể đối với chủ trương sáp nhập xóm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nên thực hiện ngay và tiến tới gắn cơ chế khoán phụ cấp.

Đối với sáp nhập xã, đánh giá phức tạp hơn, thì cần thực hiện theo quy định, song phải hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố truyền thống văn hóa, lịch sử. 

Trước mắt, theo Nghị quyết số 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì giai đoạn từ nay đến năm 2021, dự kiến toàn tỉnh có 22 đơn vị cấp xã sẽ tiến hành sáp nhập vì chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Với các đơn vị này, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sẽ xem xét từng trường hợp, nghiên cứu, tính toán cụ thể từng phương án.  

Dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm, công tác này phải vừa có chiến lược, tổng thể, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng. 

Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng ảnh 5
Trao Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho các đơn vị. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cấp ủy các cấp phải thực hiện tốt Quy định 105 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đặc biệt, để thực hiện tốt được Quy định này, thì vai trò của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, công tâm để giúp ban chấp hành, Ban Thường vụ  cấp ủy đánh giá đúng cán bộ trên các mặt năng lực, phẩm chất, uy tín.

“Lựa chọn đúng đắn tạo ra đồng thuận của tổ chức, trong cộng đồng, qua đó có sự ủng hộ lẫn nhau trong tổ chức, quần chúng với các lãnh đạo được bổ nhiệm”, Bí thư Tỉnh ủy nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ để vừa rèn luyện, đào tạo cán bộ, vừa giúp cơ sở nâng cao chất lượng hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm thứ 4 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá các nghị quyết, chủ trương của cấp trên, của cấp huyện. Thường trực Tỉnh ủy sẽ ưu tiên kiểm tra thực hiện các chương trình, đề án đại hội của các địa phương, đơn vị; đồng thời sắp tới có chỉ thị của Trung ương về đại hội đảng các cấp, các cấp ủy trực thuộc cần nghiên cứu kỹ để triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải vừa có chiến lược, vừa có cái nhìn hết sức biện chứng ảnh 6
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Lê Thanh Chương - Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Phòng, Ban Tổ chức của 6 Đảng ủy trực thuộc gồm: Nam Đàn, Con Cuông, Tân Kỳ, Cửa Lò và Khối Các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2018. 

Tin mới

65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

65 năm thành lập BIDV Nghệ An - Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

(Baonghean.vn) - Chi hàng Kiến thiết Nghệ An (thành lập ngày 27/5/1957) là tiền thân của BIDV Nghệ An, đây là một trong những đơn vị thành lập sớm nhất trong hệ thống Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Đến nay, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An luôn đồng hành với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An và BIDV Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, ngành, cùng sự nỗ lực vươn lên của BIDV Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã có rất nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.
Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) diễn ra rất phức tạp. Việc khai thác thậm chí có lúc công khai, thách thức chính quyền địa phương… Quá trình khai thác không chỉ làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, hạ tầng giao thông, mà còn gây bức xúc dư luận.
chuyển đổi số

Chuyển đổi số khi nào?

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó. Nếu đứng ngoài, sẽ có khoảng cách lớn giữa các tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển đổi số và khoảng cách đó sẽ dần được nới rộng theo cấp số nhân.
Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

Cách làm hay trong thành lập công đoàn cơ sở

(Baonghean.vn) - Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là 1 trong 5 nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2022. Với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều trăn trở và tâm huyết, Công đoàn Nghệ An đã gặt hái nhiều kết quả tích cực ở nội dung này.
Doanh nghiệp vận tải lao đao giữa bão giá

Doanh nghiệp vận tải lao đao giữa bão giá

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng đã có 17 kỳ điều chỉnh, với 13 lần tăng giá, 4 lần giảm. Sau lần tăng mới nhất, giá xăng đã cán mốc 33.000 đồng/lít. Ở Nghệ An là hơn 33.000 đồng/lít. Đây là lần tăng giá thứ 7 liên tiếp, tính từ tháng 4/2022. Điều này gây áp lực không hề nhỏ lên các doanh nghiệp vận tải.
Danh tướng hai mạnh: Bài cuối: Những chiến công trở thành huyền thoại

Danh tướng Hai Mạnh: Bài cuối: Những chiến công trở thành huyền thoại

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu bài 1: Lửa thử vàng - trong loạt bài 2 kỳ về Danh tướng Hai Mạnh - Đại tướng Chu Huy Mân. Đêm nay, mời quý thính giả lắng nghe bài cuối: Những chiến công trở thành huyền thoại. Là người đảng viên đầu tiên trong quân đội nhân dân Việt Nam nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, trọn một đời vì nước vì dân, Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương người cộng sản chân chính, một tướng lĩnh tài ba, đức độ. Từ Việt Bắc đến đất nước Triệu Voi, rồi Tây Nguyên..., những chiến công của danh tướng Hai Mạnh mãi mãi đi vào lịch sử, tiếp nối truyền thống danh tướng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc

Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc

(Baonghean.vn) -  Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 được tổ chức trong sự chờ đón hân hoan của các nghệ sỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Năm nay Liên hoan được tổ chức tại Đắk Lắk với sự tham gia của 22 đoàn ca múa nhạc và trung tâm nghệ thuật trên cả nước. Các chương trình tham gia được đầu tư công phu, có chủ đề, chủ điểm, giàu tính nghệ thuật, mang đến cho người xem những cảm xúc khó quên.
Ảnh

3 giải pháp trọng tâm trong liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) -  Tại Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An), ông Trương Đức Hùng – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tham luận về giải pháp trọng tâm trong liên kết phát triển du lịch.
Tan vỡ những giấc mộng đổi đời

Tan vỡ những giấc mộng đổi đời

(Baonghean.vn) -  Vụ việc hơn 50 người di cư thiệt mạng trong chiếc xe đầu kéo bị bỏ lại trên một con đường hẻo lánh ở phía Tây Nam San Antonio, bang Texas đầu tuần này có thể xem là thảm kịch kinh hoàng nhất trong nhiều chục năm qua liên quan đến vấn đề di cư dọc biên giới Mỹ-Mexico. Các nạn nhân xấu số tuy xuất thân từ những gia đình, hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung là đều muốn mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, dù cái giá phải trả lại quá đắt…
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Hoàn thành chương trình đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Hoàn thành chương trình đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

(Baonghean.vn) -  Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành đúng thời gian, yêu cầu đặt ra.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi số trên địa bàn Nghệ An có trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp.
'Nóng' vấn đề rác thải ở Quỳnh Lưu

'Nóng' vấn đề rác thải ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Kể từ sau khi bãi rác tại xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) buộc phải đóng cửa, 33 xã, thị trấn tại địa phương này đã phải loay hoay tìm nơi xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư. Tình hình càng bế tắc hơn kể từ khi Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đơn vị quản lý Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ra thông báo dừng tiếp nhận rác do các đơn vị ở địa phương này chuyển đến.
Chuyện về một trong những nữ đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam

Chuyện về một trong những nữ đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Trong chuyến tham quan di tích Nhà tù Hoả Lò (Hà Nội) cách đây không lâu, tôi được biết đến câu chuyện cuộc đời của bà Hoàng Thị Ái - một trong những nữ đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam, vợ của nhà cộng sản kiên trung Nguyễn Phong Sắc - Bí thư Xứ uỷ Trung kỳ thời kỳ 1930 - 1931. Cuộc đời của bà tiêu biểu cho hàng triệu cuộc đời phụ nữ Việt Nam: vùng thoát khỏi ách áp bức, đô hộ của phong kiến, thực dân; một lòng trung trinh theo Đảng; nén chặt bao nỗi đau riêng tư để cống hiến cho cách mạng đến giây phút cuối cùng.
Phân tích một số nhận thức sai về tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin

Phân tích một số nhận thức sai về tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991; bổ sung, phát triển năm 2011) cùng một số văn kiện khác của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".