Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An: Đổi mới tư duy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý

(Baonghean.vn) - Sáng 30/5, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển, nâng cao nguồn nhân lực và đề án phát triển hạ tầng giao thông. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy – Phó Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ  tham dự hội nghị.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TƯ của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020, nhận thức về đào tạo lao động kỹ thuật cao trong các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh hội nghị.

Để nghị quyết thực sự đi vào đời sống, UBND đã ban hành các đề án về đào tạo lao động  kỹ thuật cao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân. Đề án được ban hành đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý.

Trong đó với đề án đào tạo lao động kỹ thuật, năng lực, chất lượng các cơ sở đào tạo lao động kỹ thuật được tăng cường và nâng lên; ngăn chặn được tình trạng thừa thầy thiếu thợ, lao động có tay nghề đang thực sự được thu hút vào làm việc và có công ăn việc làm ổn định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao.

Thực hiện đề án, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 51.131 người (tăng 12,6% so với giai đoạn 2008 - 2011). Hằng năm, tỷ lệ học sinh Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề tốt nghiệp đạt trên 95%. Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh đào tạo lao động cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An so với cả nước giai đoạn 2011 – 2015 tăng 07 bậc.

Bên cạnh đó việc ban hành đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân đã trang bị và hỗ trợ cho doanh nghiệp doanh nhân địa bàn nhiều kiến thức bổ ích cần thiết qua đó nhiều doanh nghiệp đã áp dụng thành công vào công tác quản trị, quản lý điều hành doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp đã đứng vững trong môi trường cạnh tranh hiện tại. Tính lũy kế 31/12/2015 có 13.933 doanh nghiệp đăng ký; góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 180.000 lao động.

Sau khi nghị quyết được triển khai, UBND tỉnh cũng ban hành đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ đó đã bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, phương pháp kỹ năng quản lý về luật và kỹ năng hành chính cho hàng ngàn cán bộ công chức. Trong đó đã đào tạo ngạch chuyên viên cho 3.025; cao cấp lý luận chính trị cho 919 đồng chí.

 
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND trao đổi về việc nâng cao tay nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về nhu cầu đào tạo lao động chất lượng cao thực tế trên địa bàn tỉnh ta, việc đổi mới đào tạo trong các nhà trường; việc thu hút đầu tư đã tính đến việc giải quyết việc làm như thế nào, chất lượng đội ngũ và việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp ra sao thì đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Việc hướng đến đào tạo chuyên viên cao cấp, đang vượt 255 % kế hoạch. Trong tiến trình này cần tính đến hiệu quả của việc cái cách hành chính, rà soát lại cơ cấu mạng lưới đào tạo nghề đáp ứng việc thực hiện Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đề án phát triển hạ tầng giao thông.

Cũng trong sáng nay, hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về đề án phát triển hạ tầng giao thông hoàn chỉnh hình thành mạng lưới giao thông kết nối các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó các đồng chí trong Ban Thường vụ cho rằng các sở, ngành và các bên liên quan cần đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại 3 vùng kinh tế trọng điểm đã đươc quy hoạch. 

 
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc số 08 – NQ/TƯ của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020 đã đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí cho rằng:Việc thực hiện nghị quyết về việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cần có tư duy mới, cần đánh giá lại sau 4 năm việc đào tạo cán bộ đã đạt được ở mức độ nào, lĩnh vực nào thiếu, thừa. Đối với việc đào tạo lao động chúng ta cần rà soát xem chất lượng thực sự của lao động sau khi đã tốt nghiệp phổ thông để phân làn chương trình đào tạo.

Cần định hướng cho học sinh cách chọn trường, chọn ngành để đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội. Còn đối với việc đào tạo bồi dưỡng nghề cho lao động trong doanh nghiệp cần tính đến phương án tự đào tạo, cần kết nối giữa nhà nước và doanh nghiệp để chuẩn hóa tay nghề cho lao động trong các doanh nghiệp. Cần tính đến phương án doanh nghiệp đào tạo cho doanh nghiệp để bản thân các doanh nghiệp hỗ trợ nhau trong việc đào tạo tay nghề và bồi dưỡng kiến thức.

 Về đề án phát triển hạ tầng giao thông đồng chí cũng nhất trí thông qua các chỉ tiêu và tiến độ đã được đề ra trong đề án. Đồng chí mong muốn các cấp ngành cần tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phân công, phân cấp hợp lý trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Video kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh

Thanh Nga