Biểu tượng của hòa bình nhân loại

(Baonghean) - Chiến thắng Điện Biên Phủ là một hào quang chói lọi của dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình và giàu tinh thần yêu nước, tự chủ. Điểm nút 9 năm kháng chiến và giành chiến thắng của nhân dân ta gây chấn động năm châu giữa thế kỷ 20 ấy, ngày càng được lịch sử nhân loại thẩm định về ý nghĩa to lớn của cuộc đấu tranh chính nghĩa chống lại chủ nghĩa thực dân; lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu bằng quân sự, đồng thời đánh bại ý chí duy trì thuộc địa Đông Dương của đối phương để từ đó về sau thêm một lần khẳng định: dân tộc Việt Nam luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến nhằm đánh bại kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập chủ quyền!

Nhiều phong trào tiến bộ của những người tiến bộ yêu chuộng hòa bình ở các nước trên thế giới hàng năm đã có những hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên của nhân dân Việt Nam; đã có hàng nghìn trang sách của những người thuộc “bên kia cuộc chiến” viết về sự kiện Điện Biên Phủ với sự khâm phục, ngợi ca tinh thần yêu nước, ý chí chiến thắng ngoại xâm của một đội quân – nhân dân với sức mạnh lạ kỳ. Những người lính vừa buông tay cày trên thửa ruộng quê để cầm ngay lấy súng xông lên chiến hào; những người cha, người vợ, người em gái áo nâu chân đất gánh gồng, thồ tải lương thực, đạn dược tiếp vận cho tiền tuyến … Đội quân - nhân dân ấy hồ hởi lên đường đánh giặc, bình dị một tấm lòng yêu nước mà làm nên trận chiến lẫy lừng qua “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”…

Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi được coi là một cuộc chiến thần thánh trọn vẹn cho niềm tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam; một chiến thắng như một chân lý mà không một luận điệu nào có thể xuyên tạc được. Những thử thách hôm nay của đất nước, dân tộc đang là đòi hỏi phần trách nhiệm của thế em, thế hệ con của những người lính, những người dân công Điện Biên 59 năm trước; mà như vị Tổng Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ  – Đại tướng Võ Nguyên từng căn dặn: "Cần phải phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên năm xưa vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay".

Là hành trang tự hào trên đường đi tới của nhân dân Việt Nam, sự kiện Điện Biên Phủ còn xứng đáng là một biểu tượng hòa bình của nhân loại tiến bộ.


NACT