Bộ Chính trị phê duyệt 184 nhân sự quy hoạch Trung ương khóa XIII

Hà Thanh 02/07/2019 08:50

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã phê duyệt 184 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra chiều 1/7, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, 6 tháng qua, toàn ngành xây dựng Đảng đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn với hiệu quả, chất lượng tương đối tốt.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Cụ thể, các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp ủy và Thường vụ cấp ủy ở các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đều hoàn thành. Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Quy định nêu gương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được tiến hành tốt.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, qua đó cho thấy việc đánh giá đúng với thực chất, tỷ lệ xuất sắc không quá 20%. Cơ bản các đảng bộ trực thuộc Trung ương đều tiến hành đánh giá theo hướng này.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức được triển khai tích cực, đồng bộ cả về hoàn thiện thể chế lẫn tổ chức thực hiện, sắp xếp bộ máy, ổn định hoạt động của các tổ chức trong bộ máy chính trị, nhất là công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách.

Song song với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng làm rất tích cực, vừa triển khai Nghị quyết, vừa sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo các khâu của công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đến giới thiệu, đề cử, đề bạt.

Ông Phạm Minh Chính dẫn thống kê chưa đầy đủ cho biết, 6 tháng đầu năm, riêng diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đã điều chỉnh, bổ sung và đề bạt, giới thiệu ứng cử gần 200 người và các cấp ủy cũng tương tự như vậy.

Công việc này được thực hiện một cách bài bản theo đúng quy trình 5 bước, rồi thẩm định, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Qua đó có thể thấy việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo một quy trình chặt chẽ, minh bạch, dân chủ.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện công tác cán bộ, các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, quy hoạch cán bộ chủ chốt ở các cấp theo tinh thần đổi mới: công tác cán bộ thực sự là công tác của Đảng, của tập thể, của lãnh đạo và cấp ủy chứ không phải của cá nhân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, sẽ có được những sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Tất nhiên trong quá trình thực hiện phải vừa làm vừa hoàn thiện, rút kinh nghiệm, điều chỉnh dần cho phù hợp.

Theo ông Phạm Minh Chính, vừa qua, Bộ Chính trị đã phê duyệt 184 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

"Đây là cơ sở để chúng ta tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị phương án nhân sự cho Đại hội XIII. Cấp ủy các cấp cũng đã cơ bản hoàn thành việc bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và từ nay đến Đại hội vẫn tiếp tục hoàn thiện bổ sung quy hoạch để làm tốt công tác nhân sự", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Một điểm mới nữa trong 6 tháng đầu năm đó là xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương cũng như cương lĩnh, tổ chức đảng và đảng viên đang có khởi động tốt để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Để có được những kết quả đó, ông Phạm Minh Chính cho rằng, có 3 nguyên nhân chính: Đó là toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, của cấp ủy, thường vụ cấp ủy các cấp; Sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn của cán bộ công chức toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng; Sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan ban, ngành ở Trung ương và địa phương để toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo VOV
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Bộ Chính trị phê duyệt 184 nhân sự quy hoạch Trung ương khóa XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO