Bộ CHQS tỉnh thông qua kế hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ

(Baonghean.vn) - Ngày 21/6, tại Ban CHQS huyện Diễn Châu, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch xâyb dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện cho các Ban CHQS: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thành phố Vinh.

 

Sau khi nghe phổ biến phương pháp, cách thức thông qua kế hoạch, các đơn vị đã báo cáo thuyết minh kế hoạch kết hợp với chỉ dẫn trên bản đồ và các kiến nghị, đề xuất. Bộ CHQS tỉnh đã thống nhất kết luận và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt việc điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã xây dựng. Đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) của Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

 

Cũng trong ngày 21/6, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện 6 tháng đầu năm tại Ban CHQS huyện Diễn Châu. Thông qua kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trên 4 mặt công tác của Ban CHQS huyện Diễn Châu. Kết quả kiểm tra đơn vị đạt giỏi./.


Nguyễn Quốc Chiến