Bộ Công thương có hàng nghìn điều kiện kinh doanh gây khó doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát lại toàn bộ các thủ tục và giảm thủ tục, giảm chi phí chính thức, không chính thức cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chính phủ dành riêng một chuyên đề giảm chi phí đầu vào cho DN, cả chi phí chính thức và không chính thức. Trong đó có các giải pháp giảm chi phí đường bộ qua trạm BOT, giảm phí hạ tầng công cộng, khu vực cảng, giảm tỉ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan từ 30-35% xuống còn 15% khi xuất nhập khẩu.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Hiện nay chúng ta còn 5.719 điều kiện kinh doanh. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng sẽ rà soát lại toàn bộ các thủ tục và giảm thủ tục. Nhiều nhất là Bộ Công Thương có 27 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý với 1.220 điều kiện kinh doanh. Bộ ít nhất cũng còn 106 điều kiện kinh doanh là Bộ Xây dựng với 17 ngành nghề. Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát toàn bộ phí, lệ phí thủ tục hải quan, thuế theo luật định. Bộ KH&ĐT rà soát lại toàn bộ thủ tục liên quan đến tiếp cận, giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận thông tin, chí phí phát sinh để làm các thủ tục. Và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng, đây là yêu cầu cương quyết của Thủ tướng. Nhất là vấn đề cải cách trong đăng ký thành lập doanh nghiệp (DN), chi phí logistic, vận tải biển, đặc biệt là chi phí, hiện tượng chênh lệch giá hãng tàu.

Đối với những chi phí không chính thức, cần nhiều biện pháp, đặc biệt là công khai, minh bạch, nhất là chỉ đạo tập trung ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu và các cơ quan đơn vị được giao. Đối với tiếp cận dịch vụ công như đăng ký kinh doanh, đăng ký thương hiệu, khai báo thuế hải quan, những chi phí này đang có xu hướng giảm nhưng giảm rất chậm và yêu cầu của DN là phải giảm nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa.

“Vấn đề thẩm quyền giảm chi phí cho DN là trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, trách nhiệm của HĐND các cấp. Chúng ta phải quyết liệt giảm chi phí đầu vào cả chính thức và không chính thức” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo với Chính phủ kết quả kiểm tra từ đầu năm tới 31/7/2017. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 13.137 nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương, đã hoàn thành 7.044 nhiệm vụ, còn 6.093 nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó có 2.367 nhiệm vụ quá hạn chiếm 3,2%, tăng 0,4% so với tháng 6. Tổ công tác đã kiểm tra chuyên đề tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; 13 bộ, địa phương giải ngân chậm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; kiểm tra liên quan đến thực hiện nhiệm vụ các tổng công ty, tập đoàn; tới đây sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này./.

Theo VOV