Bộ Công Thương sẽ điều hành giá xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì tổ liên ngành điều hành giá và Quỹ Bình ổn xăng dầu thay Bộ Tài chính.
 
Thủ tướng vừa có kết luận sau cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Theo đánh giá của Chính phủ, bên cạnh những kết quả tích cực, Nghị định số 84/2009 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu, điều kiện kinh doanh và hệ thống phân phối xăng dầu…

 

Nhà đầu mối được quyền giảm giá bán lẻ xăng dầu (Ảnh: KT)
Để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo nghị định theo hướng Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu và Quỹ Bình ổn giá xăng
 
Còn Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giá đồng thời chủ trì hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
 
Biên độ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo 3 mức. Khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong khoảng 3%, thương nhân đầu mối quyền quyết định giá bán lẻ tương ứng. Giá cơ sở tăng từ trên 3% đến nhỏ hơn hoặc bằng 7%, đơn vị đầu mối phải  báo cáo liên bộ. Trường hợp giá cơ sở tăng trên 7%, việc điều chỉnh phải báo cáo Thủ tướng.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu dự thảo Nghị định hoàn thiện theo hướng thương nhân đầu mối được quyền chủ động giảm giá bán lẻ xăng dầu; đồng thời báo cáo việc thực hiện với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 
Về giá cơ sở, Thủ tướng yêu cầu không bổ sung mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá là yếu tố cấu thành giá cơ sở. Về chu kỳ tính giá cơ sở, giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá cơ sở.
 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cóa Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Theo- VOV.VN