Bổ nhiệm tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ngày (19/11), ông Đặng Thế Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được điều động, giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Quyết định số 599-QĐNS/TW ngày 18/10/2017 về việc điều động cán bộ, Ban Bí thư quyết định ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu Quốc hội Khóa XIV thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động về công tác tại Kiểm toán Nhà nước để bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. cho ông Đặng Thế Vinh.


Theo Nghị quyết số 448/NQ-UBTVQH ngày 31/10/2017 về việc điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định điều động ông Đặng Thế Vinh, đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác tại Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/11/2017.

Theo Infonet.vn