#bỏ phiếu

128 kết quả

Bỏ phiếu

Bỏ phiếu

(Baonghean.vn) - Đến bây giờ và chắc còn lâu nữa, không chỉ ở ta mà các nước tiên tiến, bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm vẫn là một hoạt động cần thiết trong công tác cán bộ các cấp của Đảng và hệ thống chính trị.
bỏ phiếu

Quy định thời điểm công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất là ngày 12/6/2021; công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021.
1

Huyện biên giới Nghệ An khắc phục khó khăn chuẩn bị bầu cử sớm

(Baonghean.vn) - 99/194 khu vực bỏ phiếu chưa có điện lưới, nhiều nơi không có sóng internet, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều cử tri đi làm ăn xa... là những khó khăn ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở huyện Kỳ Sơn. Song đến nay, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng chờ đón ngày hội lớn của dân tộc.