Bộ Quốc phòng đề nghị "nới" tuổi phục vụ quân đội cho quân nhân

Theo tờ trình của Bộ Quốc phòng về Dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, tuổi của các quân nhân chuyên nghiệp có thể sẽ tăng cao hơn so với quy định hiện nay.

Ngày 23/9, Bộ Quốc Phòng đã báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Theo tờ trình của đơn vị này, một trong những sự cần thiết của việc ban hành Luật nói trên là hạn tuổi phục vụ Quân đội.

Theo đó, Bộ Quốc phòng cho rằng, Điều 47 Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật hiện hành quy định “Quân nhân chuyên nghiệp có thể phục vụ tại ngũ từng thời hạn hoặc dài hạn cho đến 50 tuổi” đến nay không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và các văn bản pháp luật có liên quan như Bộ luật lao động, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật bảo hiểm xã hội. Việc quy định quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu ở độ tuổi 50 trở xuống, khi tuổi đời còn trẻ, có sức khỏe, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi đang cần cho Quân đội, nhưng đã được nghỉ hưu gây lãng phí nguồn nhân lực, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội.

Mặt khác, theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, để được hưởng mức lương hưu là 75% thì người lao động phải có từ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên đối với nam và 30 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên đối với nữ. Việc quân nhân chuyên nghiệp chỉ phục vụ tại ngũ đến 50 tuổi như quy định hiện hành sẽ không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương hưu là 75%, đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư nguyện vọng, đời sống của quân nhân chuyên nghiệp và gia đình.

Dự án Luật lần này đưa ra hạn tuổi phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng cụ thể như sau: 

Tuổi phục vụ trong quân đội của quân nhân hiện nay chỉ đến 50 tuổi. (ảnh minh họa)

- Đối với quân nhân chuyên nghiệp, để tiết kiệm nguồn nhân lực trong Quân đội, giảm chi phí đào tạo thay thế số quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ và phát huy được trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của quân nhân chuyên nghiệp còn đủ sức khỏe; đồng thời khắc phục tình trạng hằng năm phải kéo dài độ tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp với số lượng lớn, dự thảo Luật đã quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm là: 

Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: Nam 50 tuổi, nữ 50 tuổi; 

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; 

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; 

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

- Riêng đối với một số chức danh như chiến đấu viên, đặc công, trinh sát đặc nhiệm, chống khủng bố, thợ lặn, tiêu binh danh dự, vận động viên thể dục thể thao, phục vụ trên tàu ngầm, kíp xe tăng, thiết giáp, diễn viên múa nếu quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ như trên thì không phù hợp về sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do vậy, dự thảo đã quy định cụ thể hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ cho các đối tượng này và khi hết hạn tuổi phục vụ, nếu có đủ điều kiện thì được xem xét để chuyển sang đảm nhiệm vị trí chức danh khác. Việc quy định tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp là nữ như tuổi của quân nhân chuyên nghiệp nam cùng cấp bậc quân hàm để thực hiện quy định của pháp luật về bình đẳng giới; quy định tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp nữ là 55 tuổi để phù hợp với quy định của Bộ luật lao động.                                       

Ngoài quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất, dự thảo Luật còn quy định quân nhân chuyên nghiệp được tự nguyện phục vụ tại ngũ từng thời hạn là 6 năm cho đến hết hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm. Khi quân đội có nhu cầu, quân nhân chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi, sức khoẻ tốt và tự nguyện thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ từ 1 đến 5 năm nhưng không quá 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. 

Đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạn tuổi cao nhất phục vụ trong ngạch dự bị cũng được quy định phù hợp với hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo quy định của Luật này.

Dự thảo Luật cũng đưa ra quy định về hạn tuổi đối với công nhân, viên chức quốc phòng: Hạn tuổi cao nhất phục vụ trong quân đội của công nhân, viên chức quốc phòng được quy định phù hợp với quy định của Bộ luật lao động là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 

Công nhân, viên chức quốc phòng là công dân phục vụ trong tổ chức biên chế, chịu sự quản lý, sử dụng của quân đội và chấp hành quy định của pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phần lớn công nhân quốc phòng phải thực hiện nhiệm vụ trực tiếp sửa chữa, sản xuất công nghiệp quốc phòng, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của quân đội; thường xuyên tiếp xúc với môi trường đặc biệt độc hại tại các nhà máy, xí nghiệp, kho, trạm xưởng sửa chữa đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Để phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt, dự thảo Luật ghi rõ Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với công nhân, viên chức quốc phòng trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do điều chỉnh tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng.

Theo Infonet