Bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ 8 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Chiều 13/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi họp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh, nhằm thảo luận và đóng góp, hoàn chỉnh Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 08 (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới". 
 
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Sĩ Hội, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì buổi họp.
 
Quang cảnh buổi họp đóng góp vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08 (Khóa XI).
 
Trên cơ sở những kinh nghiệm, kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ8 (Khóa IX), trên cơ sở dự thảo chương trình hành động do Tỉnh ủy chuẩn bị, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tích cực đóng góp ý kiến, nêu lên được vai trò, trách nhiệm của ngành mình trong thực hiện nghị quyết. Các ý kiến đóng góp sẽ được bổ sung, kiện toàn và đi tới hoàn chỉnh Chương trình hành động, để tất cả cấp ủy Đảng và chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
 
Việc thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ8 (khóa XI) là tiền đề quan trọng, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, nhân dân và LLVT Nghệ An thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
                                 
Phong Quang – Chiến Thắng