Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo 6 tháng cuối năm

(Baonghean.vn) - Chiều 12/7,  Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần thứ 7 (Khóa IX) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2013.Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2013, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy đã bổ sung, kiện toàn 179 cấp ủy viên các cấp; thành lập mới 5 chi bộ, 1 đảng bộ bộ phận. Toàn Quân khu đã mở được 341 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 31.051 người; giao quân đợt 1 năm 2013 đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ 176 lớp với 1.567 đồng chí tham gia; có hơn 500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng cho huấn luyện; quy tập được 387 hài cốt liệt sĩ ở Lào, đạt 144% kế hoạch.….

Các cơ quan, đơn vị có bước phát triển tương đối đồng đều. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng công tác quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh. Tình hình LLVT quân khu ổn định, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đấy kinh tế - xã hội phát triển.

Đảng ủy Quân khu 4 thảo luận, đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chủ trương, biện pháp chính lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm./.


Lê Thắng - Đình Thái