Bổ sung vùng khai thác chế biến khoáng chất công nghiệp

Nhóm khoáng chất bao gồm nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit.

Theo Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương), Bộ trưởng Bộ Công Thương mới ban hành Quyết định số 4847/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Theo đó, Quyết định bổ sung điểm mỏ cao lanh thuộc thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào Phụ lục I Mục A1 (Các đề án thăm dò quặng cao lanh giai đoạn 2008 - 2025) tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Thời gian triển khai công tác thăm dò thực hiện trong giai đoạn đến năm 2015. Quyết định này có nhiệm vụ bổ sung cho Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008. Các nội dung khác của Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008 vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Quyết định số 4847/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2013./.


Theo vov.vn - M.Đ